הקדמה:

בימים א'-ה' יש לחשב את גמול השעות הנוספות על בסיס יומי, כך ששעות עבודה מעל התקן היומי יחושבו כשעות נוספות
בעד עבודה ביום השישי בשבוע, יש לחשב את גמול השעות הנוספות, רק אם העובד השלים את תקן שעות העבודה השבועי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע (ארצי) 188/06
תאריך:
28.11.2010

רקע עובדתי

 • העובד (המערער) עבד אצל החברה (המשיבה) החל מחודש ספטמבר 1992 עד לפיטוריו בחודש יולי 1999.
 • העובד עבד 10 שעות בימים א'-ה' ו8 שעות ביום ו'.
 • התקפת עבודתו של העובד בחברה, שבוע העבודה היה בן 43 שעות שבועיות (החל מיום ה 01.04.2018 קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות)
 • הצדדים חלוקים, בין היתר, בשאלה כיצד יש לחשב את גמול השעות הנוספות המגיע לעובד

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה פסק שבימים א'-ה' יש לחשב את הגמול עבור שעות נוספות על בסיס יומי, כאשר בעד עבודה ביום השישי בשבוע, יש לחשב את גמול השעות הנוספות, רק אם העובד השלים את מלוא השעות הרגילות באותו שבוע.
 • אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור הימים א'-ה':
  • במקרה זה תקן יום העבודה בימים א'-ה' עמד על 8 שעות עבודה ביום ועל כן זכאי העובד עבור כל יום עבודה בימים אלה, לשתי שעות נוספות בתעריף של 125%.
  • הגמול בעד עבודה בשעות נוספות בימים א'-ה' מגיע לעובד גם אם לא עבד באחד מימי השבוע, שכן הגמול מחושב על בסיס יומי. כלומר, אם העובד עבד בימים א'-ד' 10 שעות ביום, ונעדר מהעבודה ביום ה', הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור שעתיים בכל אחד מהימים א'-ד', למרות שלא עבד ביום ה'.
 • אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור העבודה ביום שישי:
  • ביום שישי, זכאי העובד לגמול שעות נוספות עבור שעות עבודתו אשר מעבר לתקן שעות העבודה השבועי.
  • במקרה זה העובד עבד בימים א'-ה' 40 (5X8) שעות רגילות (ללא שעות נוספות).
  • מאחר ובתקופת עבודתו של העובד אצל החברה, תקן העבודה השבועי עמד על 43 שעות שבועיות, אזי בעד 3 שעות העבודה הראשונות ביום ו', זכאי העובד לשכר רגיל (שכן הן במסגרת 43 שעות שבועיות רגילות).
  • עבור 5 שעות העבודה הנוספות ביום שישי, שהן מעבר לתקן של 43 שעות שבועיות, זכאי העובד לגמול שעות נוספות: שעתיים בתעריף של 125% ו-3 שעות אחרונות בתעריך של 150%.
 • בהתאם ל צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר,יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב השכר המגיע לעובד בעד עבודה ביום שישי. כלומר, אם חל חג באחד הימים בשבוע, והעובד עבד ביום ו' באותו שבוע, הוא יהיה זכאי לשכר בעד עבודה ביום ו', כאילו עבד באופן מלא במהלך השבוע.

משמעות

 • את גמול השעות הנוספות יש לחשב באופן הבא:
  • תחילה יש לבדוק ברמה היומית האם העובד עבד מעל לשעות התקן היומי. שעות עבודה מעל שעות התקן היומי יחושבו כשעות נוספות.
  • לאחר מכן בודקים ברמה השבועית - יש לבדוק מהן שעות העבודה הרגילות (ללא השעות הנוספות) שעבד העובד במהלך השבוע. שעות שמעבר לתקן שעות העבודה השבועית ( 42 שעות החל מיום 01.04.2018 ) יחשבו כשעות נוספות ברמה השבועית.
 • יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב כמות שעות העבודה השבועיות והשעות הנוספות מעבר לתקן השבועי.

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.