הקדמה:

בבתי הספר משתמשים במגוון דרכי הערכה: בחנים, עבודות, הרצאות, מבחנים, עבודות חקר, ועוד
אין לקיים יותר מאירוע הערכה אחד ביום ויותר מ-3 בשבוע
אין לקיים יותר מ-2 מבחנים במחצית בכל אחד מהמקצועות


יש להקפיד

מי זכאי?

  • תלמידים בכיתות ז'-י"ב.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים