הקדמה:

מס קניה מוטל על מוצרי צריכה מסוימים, כגון טלפונים סלולריים, אלכוהול וסיגריות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מיסי קנייה מוטלים בעיקר על מוצרי צריכה, כגון כלי רכב, טלפונים סלולריים, מסכי טלוויזיות בגדלים מסוימים ועוד. מוצרים לצריכה שוטפת אינם חייבים במס קנייה, למעט סיגריות ומשקאות אלכוהוליים. עיקר גביית מס קניה בישראל הוא מייבוא של כלי רכב וסיגריות. המוצרים החייבים במס קניה ושיעור המס מתעדכן בהתאם להחלטות שר האוצר.

המס מוטל בשיעורים זהים על מוצרים מיובאים ועל מוצרים המיוצרים בייצור מקומי, אך הוא מחושב באופן שונה בשני המקרים. כאשר מדובר ביבוא, המס יחושב על בסיס ערך הייבוא של המוצר, בעוד שכאשר מדובר בייצור מקומי, המס יחושב על בסיס המחיר הסיטונאי של המוצר.

מס קניה נועד הן להוות מקור תקציבי לאוצר המדינה, והן לצמצם השפעות שליליות של מוצרי צריכה המזיקים לסביבה, כגון סיגריות ואלכוהול.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים