(ניכוי מס תשומות)
(ניכוי מס תשומות)
שורה 31: שורה 31:
 
* [[עוסק פטור]] -אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 
* [[עוסק פטור]] -אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 
*  סעיפים 38 ו- 41 ל [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif49 חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975] קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים  המצטברים הבאים:
 
*  סעיפים 38 ו- 41 ל [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif49 חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975] קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים  המצטברים הבאים:
** כאשר הנכס או השירות שנרכש על ידי העוסק הוא '''לצורכי העסק או לשימוש בעסק'''.
+
** '''הוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק''' - ניתן לנכות מס תשומות רק לגבי הוצאה שהוצאה  לצורכי העסק או לשימוש בעסק אסור לנכות מס תשומות של הוצאה חשימוש פרטי.
** '''התשומות יוחסו לעסקה חייבת במס-''', מס תשומות ששולם בגין עסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס (השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים למשל) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל, אינו ניתן לניכוי.
+
** '''התשומות יוחסו לעסקה חייבת במס''' מס תשומות ששולם בגין עסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס (השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים למשל) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל, אינו ניתן לניכוי.
**''' הספק או נותן השירות הוציא על שם העוסק  [[ חדש:הוצאת חשבוניות וניהול ספרי העסק במע"מ | חשבונית מס  כדין]]'''.
+
** '''עבור ההוצאה הוצאה חשבונית מס כדין''' - ניתן לנכות מס תשומות רק אם 'הספק או נותן השירות הוציא על שם העוסק  [[ חדש:הוצאת חשבוניות וניהול ספרי העסק במע"מ | חשבונית מס  כדין]].
 
{{דוגמה|  עוסק קנה ציוד משרדי לצורכי השימוש בעסק בסך של 2,000 ש"ח+ 340 ש"ח מע"מ (מש תשומות) ובידיו חשבונית מס כדין על סך 2,340 ש"ח. העוסק רשאי לקזז את מלוא מס התשומות, בסך 340 ש"ח,  מתשלום  המע"מ שעליו לשלם לרשות המיסים. }}  
 
{{דוגמה|  עוסק קנה ציוד משרדי לצורכי השימוש בעסק בסך של 2,000 ש"ח+ 340 ש"ח מע"מ (מש תשומות) ובידיו חשבונית מס כדין על סך 2,340 ש"ח. העוסק רשאי לקזז את מלוא מס התשומות, בסך 340 ש"ח,  מתשלום  המע"מ שעליו לשלם לרשות המיסים. }}  
 
===ניכוי מס מהוצאה מעורבת===
 
===ניכוי מס מהוצאה מעורבת===

גרסה מ־16:07, 3 במרץ 2016

הקדמה:

מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים
מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות ממקוריות שהוצאו על שמו כדין
עוסק מורשה אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מהו מס תשומות

 • מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.
דוגמה
בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מספק עפרונות בסך 1000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח. המס ששילם בסך 17- ש"ח נקרא מס תשומות
.
 • עוסק פטור -אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 • ככלל, יש שני סוגים של תשומות:
  • תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק (רכוש קבוע), שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
  • תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.

ניכוי מס תשומות

 • עוסק מורשה זכאי לנכות ממס ערך המוסף שהוא חייב לשלם לרשות המיסים את מס התשומות, כלומר את מס ערך המוסף שהוא שילם בגין רכישותיו והוצאותיו לצרכי העסק שלו.
 • עוסק פטור -אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 • סעיפים 38 ו- 41 ל חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
  • הוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק - ניתן לנכות מס תשומות רק לגבי הוצאה שהוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק אסור לנכות מס תשומות של הוצאה חשימוש פרטי.
  • התשומות יוחסו לעסקה חייבת במס - מס תשומות ששולם בגין עסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס (השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים למשל) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל, אינו ניתן לניכוי.
  • עבור ההוצאה הוצאה חשבונית מס כדין - ניתן לנכות מס תשומות רק אם 'הספק או נותן השירות הוציא על שם העוסק חשבונית מס כדין.
דוגמה
עוסק קנה ציוד משרדי לצורכי השימוש בעסק בסך של 2,000 ש"ח+ 340 ש"ח מע"מ (מש תשומות) ובידיו חשבונית מס כדין על סך 2,340 ש"ח. העוסק רשאי לקזז את מלוא מס התשומות, בסך 340 ש"ח, מתשלום המע"מ שעליו לשלם לרשות המיסים.

ניכוי מס מהוצאה מעורבת

 • לעיתים יש הוצאה מעורבת שחלקה היא לצורכי העסק וחלקה היא בשל שימוש פרטי.
 • הכלל בנוגע לניכוי מס תשומות בהוצאה מעורבת הינו  :
  • באם עיקר השימוש לצורכי העסק - אזי ניתן לנכות עד 2/3 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שיעור אחר.
  • אם עיקר השימוש לא לצורכי העסק, אלא לצרכים פרטיים - אז ניתן ניתן לנכות עד 1/4 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שיעור אחר.
דוגמה
עוסק שיש לו רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, מוציא 1000ש"ח בחודש עבור דלק + 170 ש"ח מע"מ (מס תשומות) ובסה"כ בידיו חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח.
 • אם עיקר השימוש ברכב הוא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 2/3 מ 170 ש"ח ובסה"כ 113.33 ש"ח
 • אם עיקר השימוש ברכב הוא לא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 1/4מ -170 ש"ח והסה"כ 42.5 ש"ח
.

מועד ניכוי מס התשומות

 • על הניכוי להתבצע בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס , אלא אם התקבל אישור לדחיית התשלום על ידי פקיד השומה.
 • אם בעל עסק נרשם כעוסק לאחר שהפעילות העסקית כבר התחילה הוא אינו רשאי לנכות את מס התשומות ששילם לפני הרישום, אלא אם כן הוא יוכיח לפקיד השומה שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד והוא קיבל אישור על כך.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים