שורה 5: שורה 5:
 
| מידע2= [[עוסק מורשה]] רשאי  לקזז את מס התשומות  ובכך להפחית את תשלום המע"מ שהוא חייב לשלם לרשות המיסים. לפרטים נוספים ראו: [[דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
 
| מידע2= [[עוסק מורשה]] רשאי  לקזז את מס התשומות  ובכך להפחית את תשלום המע"מ שהוא חייב לשלם לרשות המיסים. לפרטים נוספים ראו: [[דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
 
|חשוב = ניתן לנכות מס תשומות אך ורק עבור רכישות  שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין  
 
|חשוב = ניתן לנכות מס תשומות אך ורק עבור רכישות  שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין  
|אסור=  *[[עוסק פטור]] -אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
+
|אסור=  [[עוסק פטור]] -אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->

גרסה מ־21:40, 8 באוקטובר 2016

הקדמה:

מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק מורשה בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים
עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ובכך להפחית את תשלום המע"מ שהוא חייב לשלם לרשות המיסים. לפרטים נוספים ראו: דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף
עוסק פטור -אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
למידע נוסף ראו: ניכוי מס תשומות באתר רשות המיסים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מהו מס תשומות

 • מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם בעל עסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.
דוגמה
בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מספק עפרונות בסך 1000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח. המס ששילם בסך 17- ש"ח נקרא מס תשומות

.

 • עוסק פטור -אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 • ככלל, יש שני סוגים של תשומות:
  • תשומות על ציוד ונכסים קבועים -הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק (רכוש קבוע), שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
  • תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.

ניכוי מס תשומות

 • עוסק מורשה זכאי לנכות ממס ערך המוסף שהוא חייב לשלם לרשות המיסים את מס התשומות, כלומר את מס ערך המוסף שהוא שילם בגין רכישותיו והוצאותיו לצורכי העסק שלו.
 • עוסק פטור -אינו חייב בתשלום מע"מ ואינו רשאי לנכות מס תשומות מרכישותיו והוצאותיו.
 • סעיפים 38 ו- 41 ל חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
  • הוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק - ניתן לנכות מס תשומות רק לגבי הוצאה שהוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק . אסור לנכות מס תשומות על הוצאה שהשימוש בה לצורך פרטי.
  • התשומות יוחסו לעסקה חייבת במס - מס תשומות ששולם בגין עסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס ( למשל: השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל, אינו ניתן לניכוי.
  • עבור ההוצאה הוצאה חשבונית מס כדין - ניתן לנכות מס תשומות רק אם הספק או נותן השירות הוציא על שם העוסק חשבונית מס כדין.
דוגמה
 • עוסק מורשה קנה ציוד משרדי לצורכי השימוש בעסק בסך של 2,000 ש"ח+ 340 ש"ח מע"מ (מס תשומות) .
 • בידיו חשבונית מס כדין על סך 2,340 ש"ח.
 • בעל העסק רשאי לקזז את מלוא מס התשומות, בסך 340 ש"ח, מתשלום המע"מ שעליו לשלם לרשות המיסים.

ניכוי מס מהוצאה מעורבת

 • לעיתים יש הוצאה מעורבת שחלקה היא לצורכי העסק וחלקה היא בשל שימוש פרטי.
 • הכלל בנוגע לניכוי מס תשומות בהוצאה מעורבת הינו :
  • באם עיקר השימוש לצורכי העסק - אזי ניתן לנכות עד 2/3 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שיעור אחר.
  • אם עיקר השימוש לא לצורכי העסק, אלא לצרכים פרטיים - אז ניתן ניתן לנכות עד 1/4 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שיעור אחר.
דוגמה
 • עוסק שיש לו רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, מוציא 1,000ש"ח בחודש עבור דלק + 170 ש"ח מע"מ (מס תשומות).
 • ובסה"כ בידיו חשבונית מס כדין על סך 1,170 ש"ח.
 • אם עיקר השימוש ברכב הוא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 2/3 מ 170 ש"ח ובסה"כ 113.33 ש"ח
 • אם עיקר השימוש ברכב הוא לא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 1/4מ -170 ש"ח ובסה"כ 42.5 ש"ח

.

מועד ניכוי מס התשומות

 • על הניכוי להתבצע בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס , אלא אם התקבל אישור לדחיית התשלום על ידי פקיד השומה.
 • אם בעל עסק נרשם כעוסק לאחר שהפעילות העסקית כבר התחילה הוא אינו רשאי לנכות את מס התשומות ששילם לפני הרישום, אלא אם כן הוא יוכיח לפקיד השומה שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד והוא קיבל אישור על כך.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים