(32 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם [[עוסק מורשה]] בגין רכישת שירותים או מוצרים  
+
| מידע  = מס תשומות הוא [[מס ערך מוסף (מע"מ)]] ששילם בעל עסק בגין רכישת שירותים או מוצרים שביצע עבור העסק
| חשוב = עוסק מורשה [[חדש:קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות)|רשאי לקזז]] את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ ששולמו ע"י לקוחותיו ואת היתרה בלבד להעביר לרשות המסים
+
| חשוב = [[עוסק מורשה]] [[קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות)|רשאי לקזז]] את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין מע"מ שגבה מלקוחותיו
|חשוב2 = ניתן לנכות מס תשומות אך ורק עבור רכישות  שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין  
+
|חשוב2 = ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות  שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין  
|אסור=  [[עוסק פטור]] אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
+
|אסור=  [[עוסק פטור]] אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות)
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו: [https://taxes.gov.il/Vat/Pages/Guides/guidenewbusiness.aspx#GovXParagraphTitle7 ניכוי מס תשומות] באתר רשות המסים.
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/he/departments/guides/vat-to-the-new-dealer#GovXParagraphTitle7 ניכוי מס תשומות] באתר רשות המסים.
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
+
| [[העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה]]
| [[מס הכנסה]]
+
| [[מס ערך מוסף (מע"מ)]]
 +
| [[קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות)]]
 +
| [[הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
 +
| [[עסקים קטנים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
| [[יזמות עסקית]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{אזהרה בנושאי מיסוי}}
 +
מס תשומות הוא מס ערך מוסף ששילם בעל עסק  בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.
 +
{{דוגמה|
 +
* בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מיבואן עפרונות בסך 1,000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח.
 +
* המע"מ ששילם בסך 170 ש"ח נקרא מס תשומות.
 +
*בעל החנות מעוניין למכור את העפרונות ב-1200 ש"ח, הרי שאם הוא עוסק מורשה יהיה עליו לגבות מהקונה מע"מ בשיעור 17% ממחיר הרכישה.
 +
*בעל החנות יגבה מהקונה סך כולל של 1404 ש"ח (1200 ש"ח + 204 ש"ח מע"מ).
 +
*על בעל החנות להעביר לרשות המיסים את המע"מ שגבה מהקונה (204 ש"ח), והוא רשאי להפחית ממנו את המע"מ בסך 170 ש"ח ששילם ליבואן העפרונות.
 +
*במקרה זה על יצרן העפרונות להעביר [[הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף|בדו"ח התקופתי]] לרשויות המס את ההפרש, כלומר מס ערך מוסף בסך של 34 ש"ח (204-170). 
 +
}}
  
 
+
* [[עוסק פטור]] אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
*מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם בעל עסק  בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.
+
* [[עוסק מורשה]] רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו.  
{{דוגמה| בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מספק עפרונות בסך 1000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח. המס ששילם בסך 17- ש"ח נקרא מס תשומות}}.
+
{{אזהרה - מורכבות הדיווח לרשויות המס}}
*[[עוסק פטור]] -אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 
* ככלל, יש שני סוגים של תשומות:
 
** '''תשומות על ציוד ונכסים קבועים''' -הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק (רכוש קבוע), שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק,  הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
 
** '''תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק,''' כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק,  רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.
 
* '''עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ ששולמו ע"י לקוחותיו, ואת היתרה בלבד להעביר לרשות המסים'''.  
 
 
 
 
==קיזוז מס התשומות==
 
==קיזוז מס התשומות==
* למידע לגבי מס התשומת שמותר לקזז ואופן קיזוזו, ראו  [[חדש:קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות)]].
+
* עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר למע"מ בגין המעשגבה מלקוחותיו.
<!--
+
* ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין  
==ניכוי מס תשומות==
+
* למידע על שיעורי מס התשומות שניתן לקזז ועל אופן הקיזוז ראו [[קיזוז תשלומי מעשל עוסק מורשה (מס תשומות)]].  
* [[עוסק מורשה]] זכאי לנכות [[חדש:דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף|ממס ערך המוסף שהוא חייב לשלם לרשות המסים]] את מס התשומות,  כלומר את מס ערך המוסף שהוא שילם בגין רכישותיו והוצאותיו לצורכי העסק שלו.
+
<!--== פסקי דין ==-->
* [[עוסק פטור]] -אינו  חייב בתשלום מעואינו רשאי לנכות מס תשומות מרכישותיו והוצאותיו.
 
* סעיפים 38 ו- 41 ל [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif49 חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975] קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים  המצטברים הבאים:
 
**  '''הוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק''' - ניתן לנכות מס תשומות רק לגבי הוצאה שהוצאה לצורכי העסק או לשימוש בעסק . אסור לנכות מס תשומות על הוצאה שהשימוש בה לצורך פרטי.
 
** '''התשומות יוחסו לעסקה חייבת במס''' -  מס תשומות ששולם בגין עסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס ( למשל: השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל, אינו ניתן לניכוי.
 
** '''עבור ההוצאה הוצאה חשבונית מס כדין''' - ניתן לנכות מס תשומות רק אם הספק או נותן השירות הוציא על שם העוסק [[ חדש:הוצאת חשבוניות וניהול ספרי העסק במע"מ | חשבונית מס  כדין]].
 
{{דוגמה|
 
* עוסק  מורשה קנה ציוד משרדי לצורכי השימוש בעסק בסך של 2,000 ש"ח+ 340 ש"ח מע"מ (מס תשומות) .
 
*בידיו חשבונית מס כדין על סך 2,340 ש"ח.
 
* בעל העסק רשאי לקזז את מלוא מס התשומות, בסך 340 ש"ח, מתשלום  המעשעליו לשלם לרשות המסים. }}
 
===ניכוי מס מהוצאה מעורבת===
 
* לעיתים יש הוצאה מעורבת שחלקה היא לצורכי העסק  וחלקה היא בשל שימוש פרטי.
 
* הכלל בנוגע לניכוי מס תשומות בהוצאה מעורבת הינו  :
 
**'''באם עיקר השימוש  לצורכי העסק''' - אזי ניתן לנכות עד 2/3 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שיעור אחר.
 
**'''אם עיקר השימוש  לא לצורכי העסק, אלא לצרכים פרטיים''' -  אז ניתן  ניתן לנכות עד 1/4 ממס התשומות, אלא אם ניתן להוכיח שיעור אחר.
 
{{דוגמה| 
 
* עוסק שיש לו  רכב פרטי המשמש להפעלת העסק,  מוציא 1,000ש"ח  בחודש עבור דלק  + 170 ש"ח מע"מ (מס תשומות).
 
*ובסה"כ בידיו חשבונית מס  כדין על  סך 1,170 ש"ח.
 
*אם עיקר השימוש ברכב הוא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 2/3 מ 170 ש"ח ובסה"כ 113.33 ש"ח
 
*אם עיקר השימוש ברכב הוא לא לצורכי העסק - אפשר לנכות עד 1/4מ -170 ש"ח ובסה"כ  42.5 ש"ח }}.
 
 
 
===מועד ניכוי מס התשומות===
 
* בדרך כלל  מנכים את מס התשומות במועד הדיווח למע"מ , אם כי ניתן לנכות את מס התשומות בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס , אלא אם התקבל אישור לדחיית התשלום על ידי פקיד השומה.  לפרטים נוספים ראו: [[דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
 
* אם בעל עסק [[חדש:פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ) | נרשם כעוסק]] לאחר שהפעילות העסקית כבר התחילה הוא אינו רשאי לנכות את מס התשומות ששילם לפני הרישום, אלא אם כן הוא יוכיח לפקיד השומה שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד והוא קיבל  אישור על כך.
 
== פסקי דין ==-->
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif170  חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, סעיף 38].
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif170  חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975] - סעיף 38.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [https://taxes.gov.il/Vat/documents/guides/guidenewbusiness.pdf מדריך מע"מ לעוסק החדש באתר רשות המסים]
 
* [https://taxes.gov.il/Vat/documents/guides/guidenewbusiness.pdf מדריך מע"מ לעוסק החדש באתר רשות המסים]
* [https://taxes.gov.il/Vat/Pages/TaxesVatMasTsumot.aspx הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע] <!--
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/instructions-for-deduction-of-input-tax-for-vehicles-and-motorcycles?chapterIndex=1 הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע] <!--
== מקורות ==-->
+
== תודות ==-->
 
+
==Metadata==
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
[[קטגוריה: עובדים עצמאים]]
+
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
[[קטגוריה: מס הכנסה]]
+
[[קטגוריה:מיסים]]
[[קטגוריה: יזמות עסקית]]
+
[[קטגוריה:מס ערך מוסף (מע"מ)]]
 +
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 +
[[קטגוריה:מס הכנסה]]
 +
[[קטגוריה:תשלומים]]
 +
[[ar:ضريبة الموارد]]

גרסה אחרונה מ־13:01, 26 בינואר 2021

הקדמה:

מס תשומות הוא מס ערך מוסף (מע"מ) ששילם בעל עסק בגין רכישת שירותים או מוצרים שביצע עבור העסק
עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין מע"מ שגבה מלקוחותיו
ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות)
למידע נוסף ראו: ניכוי מס תשומות באתר רשות המסים.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מס תשומות הוא מס ערך מוסף ששילם בעל עסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.

דוגמה
 • בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מיבואן עפרונות בסך 1,000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח.
 • המע"מ ששילם בסך 170 ש"ח נקרא מס תשומות.
 • בעל החנות מעוניין למכור את העפרונות ב-1200 ש"ח, הרי שאם הוא עוסק מורשה יהיה עליו לגבות מהקונה מע"מ בשיעור 17% ממחיר הרכישה.
 • בעל החנות יגבה מהקונה סך כולל של 1404 ש"ח (1200 ש"ח + 204 ש"ח מע"מ).
 • על בעל החנות להעביר לרשות המיסים את המע"מ שגבה מהקונה (204 ש"ח), והוא רשאי להפחית ממנו את המע"מ בסך 170 ש"ח ששילם ליבואן העפרונות.
 • במקרה זה על יצרן העפרונות להעביר בדו"ח התקופתי לרשויות המס את ההפרש, כלומר מס ערך מוסף בסך של 34 ש"ח (204-170).
 • עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 • עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו.
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

קיזוז מס התשומות

 • עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר למע"מ בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו.
 • ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
 • למידע על שיעורי מס התשומות שניתן לקזז ועל אופן הקיזוז ראו קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים