שורה 13: שורה 13:
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
+
| [[חדש:הגשת דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
 
| [[מס הכנסה]]
 
| [[מס הכנסה]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
שורה 33: שורה 33:
 
<!--
 
<!--
 
==ניכוי מס תשומות==
 
==ניכוי מס תשומות==
* [[עוסק מורשה]] זכאי לנכות [[חדש:דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף|ממס ערך המוסף שהוא חייב לשלם לרשות המסים]] את מס התשומות,  כלומר את מס ערך המוסף שהוא שילם בגין רכישותיו והוצאותיו לצורכי העסק שלו.
+
* [[עוסק מורשה]] זכאי לנכות [[חדש:הגשת דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף|מהמע"מ שהוא חייב לשלם לרשות המסים]] את מס התשומות,  כלומר את מס ערך המוסף שהוא שילם בגין רכישותיו והוצאותיו לצורכי העסק שלו.
 
* [[עוסק פטור]] -אינו  חייב בתשלום מע"מ ואינו רשאי לנכות מס תשומות מרכישותיו והוצאותיו.
 
* [[עוסק פטור]] -אינו  חייב בתשלום מע"מ ואינו רשאי לנכות מס תשומות מרכישותיו והוצאותיו.
 
*  סעיפים 38 ו- 41 ל [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif49 חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975] קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים  המצטברים הבאים:
 
*  סעיפים 38 ו- 41 ל [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif49 חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975] קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות לצרכי מס ערך מוסף בהתקיים התנאים  המצטברים הבאים:
שורה 55: שורה 55:
  
 
===מועד ניכוי מס התשומות===
 
===מועד ניכוי מס התשומות===
* בדרך כלל  מנכים את מס התשומות במועד הדיווח למע"מ , אם כי ניתן לנכות את מס התשומות בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס , אלא אם התקבל אישור לדחיית התשלום על ידי פקיד השומה.  לפרטים נוספים ראו: [[דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
+
* בדרך כלל  מנכים את מס התשומות במועד הדיווח למע"מ , אם כי ניתן לנכות את מס התשומות בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס , אלא אם התקבל אישור לדחיית התשלום על ידי פקיד השומה.  לפרטים נוספים ראו: [[חדש:הגשת דוחות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
 
* אם בעל עסק [[חדש:פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ) | נרשם כעוסק]] לאחר שהפעילות העסקית כבר התחילה הוא אינו רשאי לנכות את מס התשומות ששילם לפני הרישום, אלא אם כן הוא יוכיח לפקיד השומה שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד והוא קיבל  אישור על כך.
 
* אם בעל עסק [[חדש:פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ) | נרשם כעוסק]] לאחר שהפעילות העסקית כבר התחילה הוא אינו רשאי לנכות את מס התשומות ששילם לפני הרישום, אלא אם כן הוא יוכיח לפקיד השומה שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד והוא קיבל  אישור על כך.
 
== פסקי דין ==-->
 
== פסקי דין ==-->

גרסה מ־09:11, 26 באוקטובר 2016

הקדמה:

מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק מורשה בגין רכישת שירותים או מוצרים
ניתן לנכות מס תשומות אך ורק עבור רכישות שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות).
למידע נוסף ראו: ניכוי מס תשומות באתר רשות המסים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


  • מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם בעל עסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.
דוגמה
בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מספק עפרונות בסך 1000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח. המס ששילם בסך 17- ש"ח נקרא מס תשומות
.
  • עוסק פטור -אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
  • ככלל, יש שני סוגים של תשומות:
    • תשומות על ציוד ונכסים קבועים -הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק (רכוש קבוע), שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
    • תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.
  • עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ ששולמו ע"י לקוחותיו, ואת היתרה בלבד להעביר לרשות המסים.

קיזוז מס התשומות

  • למידע לגבי מס התשומת שמותר לקזז ואופן קיזוזו, ראו חדש:קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים