תבנית:זכות/תחילת טור ימנימעטפ"ת היא מרכז ערב ייחודי הפועל במחוז המרכז ומפעיל קבוצות טיפוליות לאסירים משוחררים בפיקוח רש"א או לאסירים בשחרור מלא.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • אסירים משוחררים.

תהליך מימוש הזכות

  • באמצעות יועצי רש"א או העובד הסוציאלי באגף.

חשוב לדעת

  • מעטפ"ת היא מרכז ערב ייחודי הפועל במחוז המרכז ומפעיל קבוצות טיפוליות לאסירים משוחררים בפיקוח רש"א או לאסירים בשחרור מלא.
  • הקבוצות הטיפוליות הפועלות במרכז: אסירים צעירים - עד גיל 18 , הורי אסירים צעירים, עברייני תנועה-תעבורה, אסירים בתוכניות שיקום בפיקוח רש"א, אסירים בתוכניות איזוק אלקטרוני בפיקוח רש"א, "קשט"ל" - אסירים

משוחררים יוצאי חבר העמים ועוד.

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי