(תהליך מימוש הזכות)
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע = משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם  6-18 שנים במהלך שנת הלימודים
 
| מידע = משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם  6-18 שנים במהלך שנת הלימודים
 
| פיצוי = המענק הוא בסך {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*0.116 | עיגול=0}} ש"ח לכל ילד (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}})
 
| פיצוי = המענק הוא בסך {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*0.116 | עיגול=0}} ש"ח לכל ילד (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}})
| שאלה =  
+
| חשוב = משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות ל[[מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)|מענק לימודים]] ללא התניה במספר הילדים
 
| ממשל = לפרטים נוספים ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/children/מענק%20לימודים/Pages/default.aspx#anchorSpan_3b4dfa7aa01e4e77a272d02b513397e0 אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
| ממשל = לפרטים נוספים ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/children/מענק%20לימודים/Pages/default.aspx#anchorSpan_3b4dfa7aa01e4e77a272d02b513397e0 אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}
 
}}
שורה 30: שורה 30:
 
** [[קצבת שאירים]] (כולל אלמן שנישא בשנית ויש לו 4 ילדים ומעלה המקבלים קצבת שאירים - ראו פרטים ב[https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%20תשלום%20מענק%20לימודים%20הזכאים%20לשאירים.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי])
 
** [[קצבת שאירים]] (כולל אלמן שנישא בשנית ויש לו 4 ילדים ומעלה המקבלים קצבת שאירים - ראו פרטים ב[https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%20תשלום%20מענק%20לימודים%20הזכאים%20לשאירים.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי])
 
* תנאי הזכאות צריכים להתקיים בחודש יולי או אוגוסט של שנת הלימודים שעבורה משולם המענק.
 
* תנאי הזכאות צריכים להתקיים בחודש יולי או אוגוסט של שנת הלימודים שעבורה משולם המענק.
 
+
* '''שימו לב''': אם מדובר במשפחה שבראשה הורה עצמאי, הזכאות למענק לימודים אינה מותנית במספר הילדים. למידע נוסף ראו [[מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)|מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי]].
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* המענק מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שאליו מועברת [[קצבת ילדים|קצבת הילדים]], במהלך חודש אוגוסט ובסמוך לתחילת שנת הלימודים.
 
* המענק מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שאליו מועברת [[קצבת ילדים|קצבת הילדים]], במהלך חודש אוגוסט ובסמוך לתחילת שנת הלימודים.

גרסה מ־09:34, 11 באוגוסט 2019

הקדמה:

משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים
המענק הוא בסך 1,021 ש"ח לכל ילד (נכון לשנת 2020)
משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות למענק לימודים ללא התניה במספר הילדים
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות שלהן 4 ילדים או יותר, המקבלות אחת מהקצבאות שיפורטו בהמשך, זכאיות למענק לימודים.

  • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017 - 2016) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 שנים או שימלאו להם 6-18 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

  • נכון לשנת 2020, סכום המענק הוא 1,021 ש"ח לכל ילד.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2019 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2002 ל-31.12.2013.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2020 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2003 ל-31.12.2014.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

נתוני עבר


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים