תבנית:זכות/תחילת טור ימני

ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר, נכי המלחמה בנאצים בעלי 20% נכות מעלה וניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, זכאים להחזר חלקי של מס קנייה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים
החל משנת 2014, ניצולי השואה לא יצטרכו להגיש בקשה לרשות לניצולי שואה בצירוף חשבוניות המעידות על רכישתם ויינתן להם מענק כספי שנתי אחיד בסך 350 ש"ח אשר ישולם בתחילת כל שנה
בתקופת המעבר מיום 01.01.2014 ועד ליום 31.03.2014, יהיו ניצולי השואה זכאים לסכום הגבוהה מבין שני אלה: החזר מס קנייה ומע"מ כנגד הגשת חשבוניות לפני הנוהל הקודם, או מענק כספי אחיד בסך 350 ש"ח

ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר, ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (למי שחתם על טופס מיוחד ממשרד האוצר) ונכי המלחמה בנאצים בעלי נכות של 20% ומעלה, זכאים להחזר חלקי של מס קנייה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • התקופה שבין יום 01.01.2014 ליום 31.03.2014 מוגדרת כתקופת מעבר. במהלך תקופה זו יחול במקביל הן הנוהל שחל בשנת 2013, לפיו יש להגיש בקשה בצירוף חשבוניות והן הנוהל החדש לפיו יינתן מענק שנתי אחיד בגובה 350 ש"ח.
 • הרשות לרווחת ניצולי שואה תשלם את הסכום הגבוה מבין שתי האפשרויות (החזר בהתאם לחשבוניות או סכום המענק הקבוע), ובלבד שהבקשות תוגשנה במהלך שנת 2014.

מי זכאי?

החזר חלקי של מס הכנסה ומע"מ עד ליום 31.12.2013, ובתקופת המעבר

 • ההחזר החלקי לניצולי שואה הזכאים לכך, של מס הכנסה ומע"מ ברכישת המוצרים החשמליים המפורטים להלן, יהיה כנגד הגשת בקשה לרשות ובצירוף חשבוניות המעידות על רכישתם.
 • נוהל זה יחול עד ליום 31.12.2013, ובתקופת המעבר.

המוצרים עליהם ניתן ההחזר

 • על המוצרים הבאים יינתן החזר לכלל אוכלוסיית הזכאים:
 • מקרר
 • מכונת כביסה
 • טלויזיה
 • מזגן
 • שואב אבק
 • מערבל מזון חשמלי
 • תנור בישול ואפיה/מיקרוגל/כיריים
 • דוד שמש/חשמל
 • קולט לדוד שמש
 • תנור חימום
 • רדיו טייפ/ווקמן/מערכת סטריאו/דיסקמן
 • טוסטר אובן
 • ניצולים שהוכרה להם נכות של 80% לפחות, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, בגין פגיעה ביד או ברגל יהיו זכאים להחזר גם על המוצרים הבאים:
 • מדיח כלים
 • מייבש כביסה

תהליך מימוש הזכות

 • הורדת טופס הבקשה להחזר מס קניה לניצולים המקבלים קצבה ממשרד האוצר לחץ כאן
 • להורדת טופס הבקשה להחזר מס קניה לניצולים המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות לחץ כאן
 • להורדת טופס הבקשה להחזר מס קניה לניצולים המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר לחץ כאן
 • יש למלא את הטופס בצירוף חשבונית מס מקורית כחוק, ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש בקשה להחזר עבור יותר ממוצר חשמלי אחד שברשימה, על גבי טופס אחד.
 • במידה ושני בני הזוג מוכרים כניצולים ברשות לזכויות ניצולי השואה, הם זכאים כל אחד בנפרד לקבל החזר על המוצרים הבאים בלבד, ובתנאי שיוכיחו באמצעות חשבוניות רכישה כפולה של הפריט. כמו כן חובה לציין בטופס הבקשה כי בן הזוג מקבל קצבה מהרשות:
 • טלוויזיה
 • תנור חימום
 • רדיו טייפ
 • מזגן

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים החל מיום 01.01.2014

 • החל משנת 2014, ניצולי השואה הזכאים להחזר של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים, לא יצטרכו להגיש בקשה לרשות בצירוף חשבוניות המעידות על רכישתם ויינתן להם מענק כספי שנתי אחיד בסך 350 ₪ אשר ישולם בתחילת כל שנה.
 • עד שנת 2014 ימשיך לחול הנוהל הקיים.

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמלים בתקופת המעבר מיום 01.01.2014 ועד יום 31.03.2014

 • על רכישות שיבוצעו בתקופת המעבר, מיום 01.01.2014 ועד יום 31.03.2014 יחול הן הנוהל הקודם שחל בשנת 2013, לפיו החזר מס הקנייה ומע"מ יהיה כנגד הגשת בקשה וחשבוניות, והן הנוהל החדש של שנת 2014, לפיו כל ניצול שואה הזכאי להחזר מס קנייה ומע"מ יקבל מענק כספי שנתי אחיד בסך 350 ש"ח.
 • הרשות תשלם לניצול השואה את הסכום הגבוה מבין שתי האפשרויות הנזכרות (החזר מס קנייה ומע"מ כנגד הגשת חשבונית או מענק כספי אחיד בסך 350 ש"ח), ובלבד שהבקשות תוגשנה במהלך שנת 2014.
דוגמה
ניצול שואה רכש מקרר חדש בתקופת הביניים בתאריך 01.01.2014, ושילם בעבורו מס קניה בסך 450 ש"ח. במקרה שניצול השואה יגיש בקשה בצירוף חשבונית במהלך שנת 2014, הוא יהיה זכאי להחזר מלוא סכום מס הקניה ששילם בסך 450 ש"ח, שכן מס הקניה ששילם בפועל גבוהה יותר מהמענק הכספי האחיד בסך 350 ש"ח.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי