תבנית:זכות/תחילת טור ימני

ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר, נכי המלחמה בנאצים בעלי 20% נכות ומעלה וניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, זכאים להחזר חלקי של מס קנייה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים
החל משנת 2014, יינתן לניצולי השואה ונכי המלחמה בנאצים, באופן אוטומטי, מענק כספי שנתי אחיד בסך 350 ש"ח אשר ישולם בתחילת כל שנה והם לא יצטרכו להגיש בקשה לרשות לניצולי שואה בצירוף חשבוניות
בין התאריכים 01.01.2014 ועד ליום 31.03.2014, תחול תקופת מעבר, בה ניצולי השואה ונכי המלחמה יוכלו להגיש בקשה להחזר מס קנייה ומע"מ כנגד הגשת חשבוניות, ולקבל הפרש כספי במידה ושווי מס הקניה גבוה מ-350 ש"ח

ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר, ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (למי שחתם על טופס מיוחד ממשרד האוצר) ונכי המלחמה בנאצים בעלי נכות של 20% ומעלה, זכאים להחזר חלקי של מס קנייה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • התקופה שבין יום 01.01.2014 ליום 31.03.2014 מוגדרת כתקופת מעבר. במהלך תקופה זו תחול האפשרות להגיש בקשה בצירוף חשבוניות או האפשרות לקבל מענק שנתי אחיד בגובה 350 ש"ח.
 • הרשות לזכויות ניצולי שואה תשלם את הסכום הגבוה מבין שתי האפשרויות (החזר בהתאם לחשבוניות או סכום המענק הקבוע), ובלבד שהבקשות תוגשנה במהלך שנת 2014.

מי זכאי?

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ עד ליום 31.12.2013, ובתקופת המעבר

 • ההחזר החלקי לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים הזכאים לכך, של מס קניה ומע"מ ברכישת המוצרים החשמליים המפורטים להלן, יהיה כנגד הגשת בקשה לרשות ובצירוף חשבוניות המעידות על רכישתם.
 • נוהל זה יחול עד ליום 31.12.2013, ובתקופת המעבר.

המוצרים עליהם ניתן ההחזר

 • על המוצרים הבאים יינתן החזר לכלל אוכלוסיית הזכאים:
 • מקרר
 • מכונת כביסה
 • טלויזיה
 • מזגן
 • שואב אבק
 • מערבל מזון חשמלי
 • תנור בישול ואפיה/מיקרוגל/כיריים
 • דוד שמש/חשמל
 • קולט לדוד שמש
 • תנור חימום
 • רדיו טייפ/ווקמן/מערכת סטריאו/דיסקמן
 • טוסטר אובן
 • ניצולים שהוכרה להם נכות של 80% לפחות, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, בגין פגיעה ביד או ברגל יהיו זכאים להחזר גם על המוצרים הבאים:
 • מדיח כלים
 • מייבש כביסה

תהליך מימוש הזכות

 • הורדת טופס הבקשה להחזר מס קניה לניצולים המקבלים קצבה ממשרד האוצר לחץ כאן
 • להורדת טופס הבקשה להחזר מס קניה לניצולים המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות לחץ כאן
 • להורדת טופס הבקשה להחזר מס קניה לניצולים המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר לחץ כאן
 • יש למלא את הטופס בצירוף חשבונית מס מקורית כחוק, ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש בקשה להחזר עבור יותר ממוצר חשמלי אחד שברשימה, על גבי טופס אחד.
 • במידה ושני בני הזוג מוכרים כניצולים ברשות לזכויות ניצולי השואה, הם זכאים כל אחד בנפרד לקבל החזר על המוצרים הבאים בלבד, ובתנאי שיוכיחו באמצעות חשבוניות רכישה כפולה של הפריט. כמו כן חובה לציין בטופס הבקשה כי בן הזוג מקבל קצבה מהרשות:
 • טלוויזיה
 • תנור חימום
 • רדיו טייפ
 • מזגן

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים החל מיום 01.01.2014

 • החל משנת 2014, ניצולי השואה ונכי המלחמה בנאצים הזכאים להחזר של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים, לא יצטרכו להגיש בקשה לרשות בצירוף חשבוניות המעידות על רכישתם ויינתן להם מענק כספי שנתי אחיד בסך 350 ₪ אשר ישולם בתחילת כל שנה.
 • החל משנת 2014 יחול נוהל זה על כל נכי המלחמה בנאצים, ללא קשר לאחוז הנכות בו הם מוכרים.

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמלים בתקופת המעבר מיום 01.01.2014 ועד יום 31.03.2014

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים אשר ירכשו מוצרי חשמל בין התאריכים 01.01.2014 ועד 31.03.2014, ושווי מס הקניה והמע"מ בגין מוצרים אלה יעלה על 350 ש"ח, יהיו זכאים לקבלת ההפרש כנגד הגשת בקשה בצירוף חשבוניות.
דוגמה
ניצול שואה רכש מקרר חדש בתקופת המעבר בסך 5,000 ש"ח והגיש חשבונית לרשות. שווי מס הקניה והמע"מ בגין רכישה זו עומד על 900 ש"ח. מאחר וניצול השואה קיבל באופן אוטומטי בתחילת השנה סך של 350 ש"ח, הרי הוא זכאי להפרש בסך 550 ש"ח בלבד ( ההפרש בין 900 ש"ח שווי מס הקניה ל- 350 ש"ח שקיבל אוטומטי בתחילת השנה הנו 550 ש"ח).

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי