מ (שוחזר מעריכות של דרור שניר (שיחה) לעריכה האחרונה של רבקה ניר)
מ (החלפת טקסט – " . " ב־". ")
שורה 8: שורה 8:
 
| חשוב2 = מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עבור השנים 2018 - 2017, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה
 
| חשוב2 = מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עבור השנים 2018 - 2017, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה
 
| מידע3 = לא ניתן יותר להגיש בדואר תביעה עבור שנת 2017, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר 2019  
 
| מידע3 = לא ניתן יותר להגיש בדואר תביעה עבור שנת 2017, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר 2019  
| שאלה  = בשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל[https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmTmicha.aspx מוקד המידע של רשות המסים 4954*] . ניתן גם לבדוק אם יש זכאות באמצעות [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx סימולטור רשות המסים]
+
| שאלה  = בשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל[https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmTmicha.aspx מוקד המידע של רשות המסים 4954*]. ניתן גם לבדוק אם יש זכאות באמצעות [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx סימולטור רשות המסים]
 
| ממשל  = ראו [https://taxes.gov.il/Pages/TaxesAudiencesPages/AudienceInfoTaxesGovIL/ZakaimmaanakFAQ.aspx שאלות ותשובות בנושא מענק עבודה], וכן [https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx קישורים למידע נוסף ויישומים מקוונים] באתר רשות המסים  
 
| ממשל  = ראו [https://taxes.gov.il/Pages/TaxesAudiencesPages/AudienceInfoTaxesGovIL/ZakaimmaanakFAQ.aspx שאלות ותשובות בנושא מענק עבודה], וכן [https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx קישורים למידע נוסף ויישומים מקוונים] באתר רשות המסים  
 
}}
 
}}

גרסה מ־13:40, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

עובדים עצמאים בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת במהלך שנת 2018 היתה בין 2,080 ל-6,957 ש"ח (ואם מדובר בהורים יחידים בין 1,280 ל-11,566 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה
הזכאות מותנית בכך שהעובד הגיש את הדוחות השנתיים למס הכנסה באופן מקוון ובמועד
את התביעה עבור שנת המס 2018 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד יום 26.12.2019
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2018 - 2017, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה
לא ניתן יותר להגיש בדואר תביעה עבור שנת 2017, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2019
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*. ניתן גם לבדוק אם יש זכאות באמצעות סימולטור רשות המסים
אזהרה
החל מינואר 2017 מענק עבודה לעצמאים ניתן כתשלום ולא בצורת קיזוז
החל מינואר 2017 עצמאים מקבלים את מענק העבודה במספר תשלומים שווים באותם מועדים שנקבעו לשכירים, ולא בצורת קיזוז ממס ההכנסה שהם צריכים לשלם, כפי שהיה נהוג לפני כן.

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים שכנסותיהם מעסק או ממשלח יד אינן עולות על סכומים מסוימים המפורטים בהמשך.

 • גובה המענק נקבע לפי ההכנסה החייבת במס (לאחר שנוכו ממנה קיזוזים ופטורים, מלבד ניכויים אישיים) והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם).
 • למענק מוגדל בשיעור של 150% זכאים:
 • כמו כן, בתביעה עבור שנת 2018 עשויה להינתן תוספת של 30% לעובד/ת הזכאי/ת למענק, אם לבן/בת זוגו ישנה הכנסה מעבודה או מעסק/משלח יד שאינה נמוכה מ- 3,630 ש"ח לחודש בממוצע. התוספת תינתן עבור חודשים שלא התקבלה בהם הכנסה מקרוב משפחה.
 • ניתן לבדוק את הזכאות האישית למענק בשנתיים האחרונות באמצעות מחשבון רשות המסים (בדיקת הזכאות לשנת 2018 תתאפשר החל מה- 10.06.2019).
 • כמו כן, ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב מענק עבודה.
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.
 • דף זה עוסק בזכאות של עובדים עצמאים בלבד. למידע על זכאותם של עובדים שכירים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם שלושת התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2019 עבור שנת המס 2018 נדרש שעד ליום 31.12.2018 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,348 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,957 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,280 ש"ח ונמוכה מ-9,482 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה 1,280 ש"ח ונמוכה מ-11,566 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלו (למידע נוסף).
  3. הם הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה באופן מקוון במועד שבו נדרשו להגישו (במקרה שניתנה להם אורכה להגשת הדו"ח, עד למועד האורכה שניתנה).
 • הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.01.2019.
דוגמה
 • עובדת בת 40 המרוויחה בממוצע 5,500 ש"ח ברוטו לחודש (66,000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 5,940 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים).
דוגמה
 • עובדת בת 32 שהרוויחה בממוצע 4,000 ש"ח ברוטו לחודש (48,000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19
 • היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 6,228 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים).

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2018 בקשה למענק עבור שנת המס 2017, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל- 31.12.2017 טרם מלאו להם 19 שנה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

קבלת המענק

 • החל מינואר 2017 עובדים עצמאים מקבלים את המענק כתשלום בפועל, ולא באמצעות קיזוז ממס ההכנסה שהם צריכים לשלם (כפי שהיה נהוג לפני כן).
 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובד במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.06.2019, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2019, 15.10.2019, 15.12.2019 ו-15.02.2020.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.09.2019, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2019, 15.12.2019 ו-15.02.2020.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.11.2019, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2019 ו-15.02.2020.
  • בתביעה שתוגש עד סוף דצמבר 2019 המענק ישולם ב-15.02.2020.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 800 ש"ח, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.

ההכנסות הנלקחות בחשבון

 • לצורך חישוב הכנסה מעסק או ממשלח יד יובאו בחשבון ההכנסות החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים המותרים בניכוי או בקיזוז על-פי פקודת מס הכנסה ולאחר שנוכו מהן הסכומים הפטורים ממס, אך מבלי להפחית את הניכויים האישיים המותרים (בגין תשלומים שאינם קשורים לעסק עצמו), כגון: הפרשות לביטוח פנסיוני, הפרשות לקרן השתלמות וכו'.
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך ישנן קצבאות שמפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה ההכנסות הללו:

קצבה מוגדלת להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2017 - 2020 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו בהוראת שעה נוספת עד סוף 2020), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהיתה משולמת להם בתנאים הרגילים (הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד). מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהיתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ- 0 ש"ח.


עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.
  • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
  • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
  • יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.
 • אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

מוקד מידע

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: maanak@taxes.gov.il


חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה ייתכן שזכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • חשוב להגיש את התביעה במועד (לרוב לפני סוף חודש דצמבר).
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לעובד עצמאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רח' גרשון ש"ץ 21 תל-אביב 61576 ת.ד 57662 03-5103861

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות