(29 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = עובדים (כולל שכירים, [[זכותון עובדים במשק בית (עוזרות בית ומטפלים/ות)|עוזרות בית]] ו[[עובדים עצמאים|עצמאים]]) בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת במהלך שנת 2018 היתה בין 2,080 ל-6,957 ש"ח (ואם מדובר ב[[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים יחידים]] בין 1,280 ל-11,566 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה בהיקף ממוצע של כ-4,000 ש"ח (נכון לשנת 2015)
+
| מידע = עובדים (כולל שכירים, [[זכותון עובדים במשק בית (עוזרות בית ומטפלים/ות)|עוזרות בית]] ו[[עובדים עצמאים|עצמאים]]) בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2019 היתה בטווח הסכומים שיופרטו [[#מי זכאי?|בהמשך]], עשויים להיות זכאים למענק עבודה בשיעור ממוצע של כ-4,000 ש"ח
 
| מידע2 = ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx סימולטור של רשות המסים]
 
| מידע2 = ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx סימולטור של רשות המסים]
| חשוב = את התביעה עבור שנת המס 2018 ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש]] בסניפי הדואר עד יום 26.12.2019
+
| חשוב = את התביעה עבור שנת המס 2019 ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|להגיש בסניפי הדואר]] עד ה-30.11.2020
 
| חשוב2 = אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
 
| חשוב2 = אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
| ממשל  = ראו [https://taxes.gov.il/Pages/TaxesAudiencesPages/AudienceInfoTaxesGovIL/ZakaimmaanakFAQ.aspx שאלות ותשובות בנושא מענק עבודה], [https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx מידע נוסף באתר רשות המסים] ואפשרות לפנות ל[https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmTmicha.aspx מוקד המידע של רשות המסים 4954*] 
+
| שאלה =בשאלות ובירורים לפנות ל[https://www.gov.il/he/Departments/General/call-center-itc מוקד המידע של רשות המסים 4954*] 
 +
| ממשל  = ראו [https://www.gov.il/he/departments/guides/work-grant-for-employees-and-self-employed-2019?chapterIndex=4  מדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2019], [https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/shelot-vetshuvot/he?CodNossePopUp=18,-1 שאלות ותשובות בנושא מענק עבודה] ו[https://www.gov.il/he/Departments/Topics/work_grant מידע נוסף] באתר רשות המסים
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 23: שורה 24:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
במסגרת תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") רשות המסים מעניקה כ- 4,000 ש"ח בממוצע לעובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.
 
במסגרת תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") רשות המסים מעניקה כ- 4,000 ש"ח בממוצע לעובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.
* גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכרו העובדים מחודשי עבודתם בפועל ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (עובד שמקבל תלוש שכר, תיבחן זכאותו למענק עבודה לפי '''השכר ברוטו''' הכתוב בתלוש, לפני הניכויים).
+
* גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכרו העובדים מחודשי עבודתם בפועל באותה שנת מס ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (עובד שמקבל תלוש שכר, תיבחן זכאותו למענק עבודה לפי '''השכר ברוטו''' הכתוב בתלוש, לפני הניכויים).
 
* למידע על הזכאות של עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ראו [[מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים]].
 
* למידע על הזכאות של עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ראו [[מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים]].
 
* למענק מוגדל בשיעור של 150% זכאים:
 
* למענק מוגדל בשיעור של 150% זכאים:
 
** הורה עובד/ת עם [[#הגדרת ילד|ילד]] אחד או יותר
 
** הורה עובד/ת עם [[#הגדרת ילד|ילד]] אחד או יותר
 
** הורה עובד/ת שהוא [[הורה עצמאי (הורה יחיד)]] שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו
 
** הורה עובד/ת שהוא [[הורה עצמאי (הורה יחיד)]] שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו
* כמו כן, בתביעה עבור שנת 2018 עשויה להינתן תוספת של 30% לעובד/ת הזכאי/ת למענק, אם לבן/בת זוגו ישנה הכנסה מעבודה או מעסק/משלח יד שאינה נמוכה מ- 3,630 ש"ח לחודש בממוצע. התוספת תינתן עבור חודשים שלא התקבלה בהם הכנסה מקרוב משפחה (ראו הגדרה בהמשך, ב[[#מי לא זכאי?|מי לא זכאי?]]).
+
* כמו כן, בתביעה עבור שנת 2018 עשויה להינתן תוספת של 30% לעובד/ת הזכאי/ת למענק, אם לבן/בת זוגו ישנה הכנסה מעבודה או מעסק/משלח יד שאינה נמוכה מ-3,630 ש"ח לחודש בממוצע. התוספת תינתן עבור חודשים שלא התקבלה בהם הכנסה מקרוב משפחה (ראו הגדרה בהמשך, ב[[#מי לא זכאי?|מי לא זכאי?]]).
 
* '''התנאים לזכאות ולגובה המענק מורכבים. כדי לבדוק אם אתם זכאים למענק, תוכלו:'''
 
* '''התנאים לזכאות ולגובה המענק מורכבים. כדי לבדוק אם אתם זכאים למענק, תוכלו:'''
** '''לערוך בדיקת זכאות אישית למענק עבודה בשנתיים האחרונות על-פי נתוניכם האישיים, באמצעות [https://www.misim.gov.il/maanakavoda/BdikatZakaut.aspx מחשבון רשות המסים]''' (בדיקת הזכאות לשנת 2018 תתאפשר החל מה- 10.06.2019).
+
** '''לערוך בדיקת זכאות אישית למענק עבודה בשנתיים האחרונות על-פי נתוניכם האישיים, באמצעות [https://www.misim.gov.il/maanakavoda/BdikatZakaut.aspx מחשבון רשות המסים]''' (בדיקת הזכאות לשנת 2019 תתאפשר החל מה- 10.06.2020).
 
** '''לבצע בדיקה באמצעות [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx הסימולטור לחישוב מענק עבודה].'''
 
** '''לבצע בדיקה באמצעות [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx הסימולטור לחישוב מענק עבודה].'''
 
{{דוגמה|   
 
{{דוגמה|   
* עובדת ילידת 1985 שהרוויחה בממוצע 4,000 ש"ח ברוטו לחודש (48,000 לכל 12 החודשים)
+
* אישה ילידת 1985 עבדה בשנת 2017 במשך 6 חודשים והשתכרה 24,000 ש"ח ברוטו (כלומר 4,000 ש"ח בממוצע לכל חודש שעבדה בפועל)
 
* היא אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19  
 
* היא אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19  
* היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 לכל 12 החודשים)
+
* היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע היה 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 לכל 12 החודשים)
 
* לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם  
 
* לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם  
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך '''6,228 ש"ח''' (על-פי [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx סימולטור רשות המסים (נכון ל-2018)]).
+
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך '''3,114 ש"ח''' (על-פי [https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx סימולטור רשות המסים (נכון ל-2018)]).
 
}}
 
}}
  
 
{{דוגמה|  
 
{{דוגמה|  
* עובדת ילידת 1977 המרוויחה בממוצע 5,500 ש"ח ברוטו לחודש (66,000 ש"ח לכל 12 החודשים)
+
* אישה ילידת 1977 עבדה בשנת 2017 בכל 12 החודשים והשתכרה 66,000 ש"ח ברוטו (כלומר 5,500 ש"ח בממוצע לכל חודש שעבדה בפועל)
 
* היא [[הורה יחיד|אם יחידה]] לילד מתחת לגיל 19  
 
* היא [[הורה יחיד|אם יחידה]] לילד מתחת לגיל 19  
 
* אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה  
 
* אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה  
שורה 47: שורה 48:
 
}}
 
}}
  
* תביעה למענק עבודה עבור שנת 2018 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד 26.12.2019.
+
== מי זכאי? == <!-- יש לכאן הפניה מהדגש ומ"מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית" -->
*האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2017 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר 2019.
+
* '''[[תושב ישראל#הגדרת תושב ישראל על-פי פקודת מס הכנסה|תושבי ישראל]] (על-פי פקודת מס הכנסה) - עובדים [[זכויות עובדים שכירים|שכירים]] שהיתה להם [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסה]] מעבודה ו[[עובדים עצמאים|עצמאים]]''' שהיתה להם [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסה]] מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם '''כל''' התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.01.2020):
* מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עבור השנים 2018 - 2017, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה.
+
*# '''הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים'''. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} עבור שנת המס {{נתון:השנה הקודמת}} נדרש שעד ליום 31.12.{{נתון:השנה הקודמת}} טרם מלאו לילד 19 שנה).
 
+
*#* '''בני 23 ומעלה שהם הורים ל[[#הגדרת ילד|ילד]] אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים''', יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,090 ש"ח ונמוכה מ-6,198 ש"ח.
== מי זכאי? == <!-- יש לכאן הפניה מ"מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית" -->
+
*#* '''בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 [[#הגדרת ילד|ילדים]] או יותר''' יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,090 ש"ח ונמוכה מ-6,807 ש"ח.
* '''[[תושב ישראל#הגדרת תושב ישראל על-פי פקודת מס הכנסה|תושבי ישראל]] (על-פי פקודת מס הכנסה) - עובדים [[זכויות עובדים שכירים|שכירים]] שהיתה להם [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסה]] מעבודה ו[[עובדים עצמאים|עצמאים]]''' שהיתה להם [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסה]] מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם '''כל''' התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.01.2019):
+
*#* '''[[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים יחידים]]''' ל[[#הגדרת ילד|ילד]] אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,290 ש"ח ונמוכה מ-9,502 ש"ח.
*# '''הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים'''. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2019 עבור שנת המס 2018 נדרש שעד ליום 31.12.2018 טרם מלאו לילד 19 שנה).
+
*#* '''[[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים יחידים]]''' ל-3 [[#הגדרת ילד|ילדים]] או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,290 ש"ח ונמוכה מ-11,650 ש"ח.
*#* '''בני 23 ומעלה שהם הורים ל[[#הגדרת ילד|ילד]] אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים''', יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,348 ש"ח.
 
*#* '''בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 [[#הגדרת ילד|ילדים]] או יותר''' יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,957 ש"ח.
 
*#* '''[[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים יחידים]]''' ל[[#הגדרת ילד|ילד]] אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,280 ש"ח ונמוכה מ-9,482 ש"ח.
 
*#* '''[[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים יחידים]]''' ל-3 [[#הגדרת ילד|ילדים]] או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל [[#ההכנסות הנלקחות בחשבון|הכנסותיהם מעבודה או עסק]] במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,280 ש"ח ונמוכה מ-11,566 ש"ח.
 
 
*# '''מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק'''.  
 
*# '''מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק'''.  
 
*#* לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
 
*#* לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
 
*#* במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו,  הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים  שלו ([[חישוב מס רכישה#מי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה|למידע נוסף]]).
 
*#* במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו,  הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים  שלו ([[חישוב מס רכישה#מי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה|למידע נוסף]]).
 
*# הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (רק אם מדובר בעובדים שמחויבים בהגשת דוח שנתי, כגון: [[עובדים עצמאים]] או עובדים שכירים שרשות המסים הורתה להם להגיש דו"ח. בדרך כלל עובדים שכירים '''אינם''' צריכים להגיש דו"ח שנתי).
 
*# הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (רק אם מדובר בעובדים שמחויבים בהגשת דוח שנתי, כגון: [[עובדים עצמאים]] או עובדים שכירים שרשות המסים הורתה להם להגיש דו"ח. בדרך כלל עובדים שכירים '''אינם''' צריכים להגיש דו"ח שנתי).
* '''[[תעסוקת אנשים עם מוגבלויות|עובדים עם מוגבלויות]]''' שנקבע להם [[שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות|שכר מינימום מותאם]], יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים והכנסתם המזכה נמוכה מ-2,080 ש"ח (ההכנסה המזכה תיקבע בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים לבין [[שכר מינימום|שכר המינימום הממוצע]]).
+
* '''[[תעסוקת אנשים עם מוגבלויות|עובדים עם מוגבלות]]''' שנקבע להם [[שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות|שכר מינימום מותאם]], יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים וגם אם הכנסתם המזכה נמוכה מההכנסה המינימלית של עובד ללא מוגבלות (ההכנסה המזכה תיקבע בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים לבין [[שכר מינימום|שכר המינימום הממוצע]]).
  
 
{{טיפ|
 
{{טיפ|
 
'''במקרים שבהם העובד או המעסיק מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה או לביטוח הלאומי במהלך השנה, יש לוודא כי הדוחות אכן הוגשו:'''
 
'''במקרים שבהם העובד או המעסיק מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה או לביטוח הלאומי במהלך השנה, יש לוודא כי הדוחות אכן הוגשו:'''
*אם מבקש המענק הוא [[עובדים עצמאים|עצמאי]] או שכיר החייב ב[[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה]], או שבן זוגו חייב בהגשת הדוח, יש להגיש את הדוח השנתי באופן "מקוון" עד ליום 30.04.2019 (אם ניתנת אורכה להגשת הדוח, ניתן להגישו עד לתום מועד הארכה שנקבעה). למידע נוסף ראו [[מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים]].
+
*אם מבקש המענק הוא [[עובדים עצמאים|עצמאי]] או שכיר החייב ב[[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה]], או שבן זוגו חייב בהגשת הדוח, יש להגיש את הדוח השנתי באופן "מקוון" עד ליום 30.04.2020 (אם ניתנת אורכה להגשת הדוח, ניתן להגישו עד לתום מועד הארכה שנקבעה). למידע נוסף ראו [[מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים]].
* אם מבקש המענק הוא שכיר '''שאינו''' חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עליו לוודא שהמעסיק העביר באופן מקוון את הדוחות הרלוונטיים לרשות המסים (דוח 856 / 126) לשנת המס 2018 עד ליום 30.04.2019.
+
* אם מבקש המענק הוא שכיר '''שאינו''' חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עליו לוודא שהמעסיק העביר באופן מקוון את הדוחות הרלוונטיים לרשות המסים (דוח 856 / 126) לשנת המס 2019 עד ליום 30.04.2020.
 
*[[זכותון עובדים במשק בית (עוזרות בית ומטפלים/ות)|עובדים במשק בית]] (עוזרות בית, מטפלים/ות וכיו"ב) צריכים לוודא שהמעסיק דיווח עליהם למוסד לביטוח לאומי ושילם עבורם את  [[דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית|דמי הביטוח הלאומי]] במהלך השנה.
 
*[[זכותון עובדים במשק בית (עוזרות בית ומטפלים/ות)|עובדים במשק בית]] (עוזרות בית, מטפלים/ות וכיו"ב) צריכים לוודא שהמעסיק דיווח עליהם למוסד לביטוח לאומי ושילם עבורם את  [[דמי ביטוח לאומי לעובד במשק בית|דמי הביטוח הלאומי]] במהלך השנה.
 
}}
 
}}
 
=== זכאות יורשים  ===
 
=== זכאות יורשים  ===
* החל משנת 2018, יורש חוקי (על-פי [[בקשה לצו ירושה|צו ירושה]] או [[בקשה לצו קיום צוואה|צו קיום צוואה]]) של עובד שהיה יכול להגיש תביעה למענק עבודה אילו היה בחיים, זכאי להגיש את התביעה בשם המוריש.
+
* החל משנת 2018, יורש חוקי (על-פי [[הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו ירושה|צו ירושה]] או [[הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו קיום צוואה|צו קיום צוואה]]) של עובד שהיה יכול להגיש תביעה למענק עבודה אילו היה בחיים, זכאי להגיש את התביעה בשם המוריש.
* התביעה תוגש ב[https://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/TaxesUnits.aspx משרד השומה האזורי] בצירוף המסמכים המפורטים ב[[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|הליך הגשת התביעה]], ובנוסף להם:
+
* התביעה תוגש ב[https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he משרד השומה האזורי] בצירוף המסמכים המפורטים ב[[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)|הליך הגשת התביעה]], ובנוסף להם:
** טופס ייפוי כח והצהרה החתום על-ידי כל היורשים החוקיים
+
** טופס ייפוי כח והצהרה החתום על-ידי כל היורשים החוקיים.
** צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש (מגיש התביעה בפועל)
+
** צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש (מגיש התביעה בפועל).
**צילום צ'ק או אישור על חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכח
+
**צילום צ'ק או אישור על חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכח.
  
 
=== מי לא זכאי? ===
 
=== מי לא זכאי? ===
שורה 86: שורה 83:
 
=== הגדרת ילד === <!-- יש לכאן הפניות פנימיות ממקומות בערך שכתוב בהם ילד -->
 
=== הגדרת ילד === <!-- יש לכאן הפניות פנימיות ממקומות בערך שכתוב בהם ילד -->
 
* לצורך קביעת הזכאות למענק,  ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.  
 
* לצורך קביעת הזכאות למענק,  ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.  
{{דוגמה|למי שמגישים בשנת 2019 בקשה למענק  עבור שנת המס 2018, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל- 31.12.2018 טרם מלאו להם 19 שנה.}}
+
{{דוגמה|למי שמגישים בשנת {{נתון:השנה הנוכחית}} בקשה עבור שנת המס {{נתון:השנה הקודמת}}, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-31.12.{{נתון:השנה הקודמת}} טרם מלאו להם 19 שנה.}}
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
{{טיפ|לצורך הגשת תביעה למענק עבודה, '''לא צריך''' להגיש מסמכים כלשהם הקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או [[טופס 106]]). <br />
+
{{טיפ|
יש צורך בהצגת תעודת זהות וצ'ק מבוטל המעיד על מספר חשבון הבנק שלכם, שאליו נין יהיה להעביר את המענק.}}
+
* לצורך הגשת תביעה למענק עבודה, '''לא צריך''' להגיש מסמכים כלשהם הקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או [[טופס 106]]).
 +
* יש צורך בהצגת תעודת זהות וצ'ק מבוטל המעיד על מספר חשבון הבנק שלכם, שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק.
 +
* עם זאת, ייתכן שלאחר שתוגש התביעה יהיה צורך להגיש מסמכים נוספים (למשל במקרה של שכיר שמעסיקו לא הגיש דוח 126).}}
  
* הזכאות למענק היא שנתית ולכן כדי ליהנות מהמענק, יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
+
* הזכאות למענק היא שנתית ולכן יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
* במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבלת מענק, '''כל אחד''' מהם צריך להגיש תביעה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי.
+
* במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבל מענק עבודה, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה נפרדת.
 +
* '''את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2019 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ה-30.11.2020'''.
 +
*האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2018 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור|להגיש תביעה בהליך מיוחד]] עד סוף דצמבר 2020.
 +
* מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש [https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx תביעה מקוונת] עבור השנים 2019-2018, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה.
 
* '''לפירוט מלא של הליך הגשת התביעה, ראו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]'''.
 
* '''לפירוט מלא של הליך הגשת התביעה, ראו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)]]'''.
* ניתן להגיש תביעה לקבלת המענק באיחור (לאחר תום המועד הרשמי להגשתה) בהליך מורכב יותר מאשר הגשת תביעה במועד. לפירוט מלא של ההליך, ראו [[הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור]].
 
  
 
==  מוקד מידע ==
 
==  מוקד מידע ==
שורה 103: שורה 104:
 
*לצורך חישוב הכנסה מעבודה יובאו בחשבון '''משכורת''' (למעט פנסיה), '''הכנסות מעבודה במשק בית''', ו'''טובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק''' (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).  
 
*לצורך חישוב הכנסה מעבודה יובאו בחשבון '''משכורת''' (למעט פנסיה), '''הכנסות מעבודה במשק בית''', ו'''טובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק''' (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).  
 
* כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של [[דמי לידה]], [[גמלה לשמירת הריון]] ו[[תשלום עבור שירות מילואים]].
 
* כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של [[דמי לידה]], [[גמלה לשמירת הריון]] ו[[תשלום עבור שירות מילואים]].
* לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, ישנן קצבאות שנחשבות כהכנסה נוספת (ראו פרטים [[#הכנסה נוספת|בהמשך]]).
+
* לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך ישנן קצבאות שמפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים [[#הכנסות שמפחיתות את סכום המענק|בהמשך]]).
  
=== הכנסה נוספת === <!-- מוטמע בערך "מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים" " ויש לכאן הפניה מהסעיף שמעל - "ההכנסות הנלקחות בחשבון"  -->
+
== הכנסות שמפחיתות את סכום המענק == <!-- מוטמע בערך "מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים" " ויש לכאן הפניה מהסעיף שמעל - "ההכנסות הנלקחות בחשבון"  -->
* במקרה שיש לעובדים "הכנסה נוספת" או שלבן/בת זוגם יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסות אלה.
+
* אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.  
* "הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
+
* כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה ההכנסות הללו:
 
** קצבה שהיא הכנסה לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_001.htm#Seif2 סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה] (לדוגמה: פנסיה), לא כולל קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
 
** קצבה שהיא הכנסה לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_001.htm#Seif2 סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה] (לדוגמה: פנסיה), לא כולל קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
 
** גמלה המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי ל[[תאונות עבודה ונפגעי עבודה|נפגעי עבודה]] או ל[[דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות|נפגעי תאונות אישיות]].
 
** גמלה המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי ל[[תאונות עבודה ונפגעי עבודה|נפגעי עבודה]] או ל[[דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות|נפגעי תאונות אישיות]].
שורה 116: שורה 117:
 
*# חישוב גובה הגמלה ששולמה '''בפועל''' באותו חודש;
 
*# חישוב גובה הגמלה ששולמה '''בפועל''' באותו חודש;
 
*# חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהיתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
 
*# חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהיתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
*# ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ- 0 ש"ח.
+
*# ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ש"ח.
  
== קבלת מענק עבור שנת 2018 ==
+
== קבלת מענק עבור שנת 2019 ==
{{הטמעת כותרת|הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#קבלת מענק עבודה עבור שנת 2018}}<!--
+
{{הטמעת כותרת|הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)#קבלת מענק עבודה עבור שנת 2019}}<!--
 
-->
 
-->
 +
 
==עיקול כספי המענק== <!--פסקה זו מוטמעת בערך "מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים"-->
 
==עיקול כספי המענק== <!--פסקה זו מוטמעת בערך "מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים"-->
 
* ככלל, לא ניתן [[עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|לעקל]] או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.  
 
* ככלל, לא ניתן [[עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|לעקל]] או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.  
שורה 126: שורה 128:
 
* למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.
 
* למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.
  
==ערעור==
+
==ערעור== <!-- מוטמע בערכים של מענקים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בעקבות משבר קורונה -->
* ניתן להגיש '''השגה''' על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.  
+
* מי שאינו שבע רצון מהקביעה בנושא זכאותו למענק יכול להגיש השגה '''תוך 30 ימים''' מהיום שבו נמסרה הקביעה.
** את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
+
* את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
** על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
+
* על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
** יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.  
+
* ההחלטה המנומקת של רשות המסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
* אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.
+
* אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 +
* מי שהגיש השגה ומעוניין לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכול לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מתגורר.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
שורה 139: שורה 142:
 
* מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם ל[[סיוע בשכר דירה]].
 
* מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם ל[[סיוע בשכר דירה]].
 
* מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו [[מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית]].
 
* מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו [[מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית]].
 
 
<!--* '''הקדמת תשלום מענק עבודה לשנת 2013''' - על פי [http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_230315_2.aspx הודעת מנהל רשות המסים], התשלום האחרון של מענק עבודה על שנת המס 2013, יוקדם בשלושה שבועות, ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים עד ליום 26.03.2015, וזאת כדי לאפשר לזכאים להיעזר בכספי המענק לקראת חג [[פסח|הפסח]].  
 
<!--* '''הקדמת תשלום מענק עבודה לשנת 2013''' - על פי [http://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_230315_2.aspx הודעת מנהל רשות המסים], התשלום האחרון של מענק עבודה על שנת המס 2013, יוקדם בשלושה שבועות, ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים עד ליום 26.03.2015, וזאת כדי לאפשר לזכאים להיעזר בכספי המענק לקראת חג [[פסח|הפסח]].  
 
* '''הקדמת תשלומי מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לרגל חגי תשרי תשע"ד''' - לרגל ראש השנה וחגי תשרי תשע"ד, הנחה שר האוצר את רשות המסים להקדים את תשלום מענק העבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) לזכאים מה-15 באוקטובר ל-15 באוגוסט 2013.
 
* '''הקדמת תשלומי מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לרגל חגי תשרי תשע"ד''' - לרגל ראש השנה וחגי תשרי תשע"ד, הנחה שר האוצר את רשות המסים להקדים את תשלום מענק העבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) לזכאים מה-15 באוקטובר ל-15 באוגוסט 2013.
שורה 146: שורה 148:
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
 
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
שורה 154: שורה 155:
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[רשות המסים]]
+
* [[רשות המסים בישראל]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_877.htm חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_877.htm חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007].
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_982.htm תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), תשס"ח-2008]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_982.htm תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), תשס"ח-2008].
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx מענק עבודה] (מידע כללי, שאלות ותשובות, מדריכים בשפות שונות) באתר רשות המסים
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/work_grant מענק עבודה] (מידע כללי, שאלות ותשובות, מדריכים בשפות שונות) באתר רשות המסים.
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/TaxesKnowYourRights.aspx חוברת דע את זכויותיך וחובותיך] באתר רשות המסים
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/General/income-tax-guide-knowyourright חוברת דע את זכויותיך וחובותיך] באתר רשות המסים.
 
 
  
 
== תודות ==
 
== תודות ==
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע [[רשות המסים]].
+
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע [[רשות המסים בישראל]].
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==

גרסה מ־08:54, 27 במאי 2020

הקדמה:

עובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2019 היתה בטווח הסכומים שיופרטו בהמשך, עשויים להיות זכאים למענק עבודה בשיעור ממוצע של כ-4,000 ש"ח
ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות סימולטור של רשות המסים
את התביעה עבור שנת המס 2019 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ה-30.11.2020
אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
בשאלות ובירורים לפנות למוקד המידע של רשות המסים 4954*

במסגרת תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") רשות המסים מעניקה כ- 4,000 ש"ח בממוצע לעובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכרו העובדים מחודשי עבודתם בפועל באותה שנת מס ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (עובד שמקבל תלוש שכר, תיבחן זכאותו למענק עבודה לפי השכר ברוטו הכתוב בתלוש, לפני הניכויים).
 • למידע על הזכאות של עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • למענק מוגדל בשיעור של 150% זכאים:
 • כמו כן, בתביעה עבור שנת 2018 עשויה להינתן תוספת של 30% לעובד/ת הזכאי/ת למענק, אם לבן/בת זוגו ישנה הכנסה מעבודה או מעסק/משלח יד שאינה נמוכה מ-3,630 ש"ח לחודש בממוצע. התוספת תינתן עבור חודשים שלא התקבלה בהם הכנסה מקרוב משפחה (ראו הגדרה בהמשך, במי לא זכאי?).
 • התנאים לזכאות ולגובה המענק מורכבים. כדי לבדוק אם אתם זכאים למענק, תוכלו:
דוגמה
 • אישה ילידת 1985 עבדה בשנת 2017 במשך 6 חודשים והשתכרה 24,000 ש"ח ברוטו (כלומר 4,000 ש"ח בממוצע לכל חודש שעבדה בפועל)
 • היא אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19
 • היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע היה 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 3,114 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים (נכון ל-2018)).
דוגמה
 • אישה ילידת 1977 עבדה בשנת 2017 בכל 12 החודשים והשתכרה 66,000 ש"ח ברוטו (כלומר 5,500 ש"ח בממוצע לכל חודש שעבדה בפועל)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 5,940 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים נכון ל-2018)).

מי זכאי?

 • תושבי ישראל (על-פי פקודת מס הכנסה) - עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה ועצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.01.2020):
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2020 עבור שנת המס 2019 נדרש שעד ליום 31.12.2019 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,090 ש"ח ונמוכה מ-6,198 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,090 ש"ח ונמוכה מ-6,807 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,290 ש"ח ונמוכה מ-9,502 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,290 ש"ח ונמוכה מ-11,650 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלו (למידע נוסף).
  3. הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (רק אם מדובר בעובדים שמחויבים בהגשת דוח שנתי, כגון: עובדים עצמאים או עובדים שכירים שרשות המסים הורתה להם להגיש דו"ח. בדרך כלל עובדים שכירים אינם צריכים להגיש דו"ח שנתי).
 • עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים וגם אם הכנסתם המזכה נמוכה מההכנסה המינימלית של עובד ללא מוגבלות (ההכנסה המזכה תיקבע בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים לבין שכר המינימום הממוצע).
טיפ
במקרים שבהם העובד או המעסיק מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה או לביטוח הלאומי במהלך השנה, יש לוודא כי הדוחות אכן הוגשו:
 • אם מבקש המענק הוא עצמאי או שכיר החייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן זוגו חייב בהגשת הדוח, יש להגיש את הדוח השנתי באופן "מקוון" עד ליום 30.04.2020 (אם ניתנת אורכה להגשת הדוח, ניתן להגישו עד לתום מועד הארכה שנקבעה). למידע נוסף ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • אם מבקש המענק הוא שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עליו לוודא שהמעסיק העביר באופן מקוון את הדוחות הרלוונטיים לרשות המסים (דוח 856 / 126) לשנת המס 2019 עד ליום 30.04.2020.
 • עובדים במשק בית (עוזרות בית, מטפלים/ות וכיו"ב) צריכים לוודא שהמעסיק דיווח עליהם למוסד לביטוח לאומי ושילם עבורם את דמי הביטוח הלאומי במהלך השנה.

זכאות יורשים

 • החל משנת 2018, יורש חוקי (על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה) של עובד שהיה יכול להגיש תביעה למענק עבודה אילו היה בחיים, זכאי להגיש את התביעה בשם המוריש.
 • התביעה תוגש במשרד השומה האזורי בצירוף המסמכים המפורטים בהליך הגשת התביעה, ובנוסף להם:
  • טופס ייפוי כח והצהרה החתום על-ידי כל היורשים החוקיים.
  • צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש (מגיש התביעה בפועל).
  • צילום צ'ק או אישור על חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכח.

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה
עובדת שהיתה לה הכנסה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה
עובד שהיתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2020 בקשה עבור שנת המס 2019, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-31.12.2019 טרם מלאו להם 19 שנה.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
 • לצורך הגשת תביעה למענק עבודה, לא צריך להגיש מסמכים כלשהם הקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או טופס 106).
 • יש צורך בהצגת תעודת זהות וצ'ק מבוטל המעיד על מספר חשבון הבנק שלכם, שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק.
 • עם זאת, ייתכן שלאחר שתוגש התביעה יהיה צורך להגיש מסמכים נוספים (למשל במקרה של שכיר שמעסיקו לא הגיש דוח 126).
 • הזכאות למענק היא שנתית ולכן יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבל מענק עבודה, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה נפרדת.
 • את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2019 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ה-30.11.2020.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2018 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2020.
 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2019-2018, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה.
 • לפירוט מלא של הליך הגשת התביעה, ראו הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

מוקד מידע

 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: maanak@taxes.gov.il

ההכנסות הנלקחות בחשבון

 • לצורך חישוב הכנסה מעבודה יובאו בחשבון משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, וטובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך ישנן קצבאות שמפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה ההכנסות הללו:

קצבה מוגדלת להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2017 - 2020 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו בהוראת שעה נוספת עד סוף 2020), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהיתה משולמת להם בתנאים הרגילים (הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד). מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהיתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ש"ח.

קבלת מענק עבור שנת 2019

 • על רקע משבר הקורונה, למי שהגישו עד ל-29.06.2020 את הבקשה למענק ועונים על תנאי הזכאות, סכום המענק הועבר בפעימה אחת ב-01.07.2020 (במקום בחלוקה ל-4 פעימות שקיימת בדרך כלל).
 • בשבועות שלאחר מכן, לזכאים שיגישו את הבקשה עד יום ראשון, סכום המענק יועבר בפעימה אחת ביום רביעי של אותו שבוע ויופיע בחשבון הבנק ביום חמישי למחרת.
 • למידע נוסף ראו באתר רשות המסים בישראל.


עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • מי שאינו שבע רצון מהקביעה בנושא זכאותו למענק יכול להגיש השגה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגיש השגה ומעוניין לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכול לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מתגורר.

חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות