הקדמה:

עובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת הייתה בטווח הסכומים שיפורטו בהמשך, עשויים להיות זכאים למענק עבודה בשיעור ממוצע של כ-4,000 ש"ח
הזכאות למענק היא שנתית ויש להגיש תביעה בכל שנה. ניתן לבדוק את הזכאות בסימולטור של רשות המסים
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה יכולים להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה מוגשת התביעה. את התביעה לשנת המס 2020 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ל-28.12.2021
אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון המחאה מבוטלת) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
בשאלות ובירורים לפנות למוקד המידע של רשות המסים 4954*
שימו לב
בעקבות משבר הקורונה נקבעו מספר הטבות בזכאות למענק עבודה. ראו פרטים נוספים בהמשך.

במסגרת תוכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") רשות המיסים מעניקה כ- 4,000 ש"ח בממוצע לעובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכרו העובדים מחודשי עבודתם בפועל באותה שנת מס ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (עובד שמקבל תלוש שכר, תיבחן זכאותו למענק עבודה לפי השכר ברוטו הכתוב בתלוש, לפני הניכויים).
 • למידע על הזכאות של עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • למענק מוגדל בשיעור של 150% זכאים:
  • עובדות שהן אמהות לילד אחד או יותר (בתביעה עבור שנת 2018 זכאות זו חלה גם על עובדים שהם אבות).
  • עובדים שהם הורים לילד אחד או יותר שנמצאים אצלם וכלכלתם עליהם, והם חיים בנפרד מההורה השני וללא בני זוג הידועים בציבור.
 • התנאים לזכאות ולגובה המענק מורכבים. כדי לבדוק אם אתם זכאים למענק, תוכלו:
דוגמה
 • אישה ילידת 1985 עבדה בשנת 2017 במשך 6 חודשים והשתכרה 24,000 ש"ח ברוטו (כלומר 4,000 ש"ח בממוצע לכל חודש שעבדה בפועל)
 • היא אם ל-3 ילדים מתחת לגיל 19
 • היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע היה 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 ש"ח לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 3,114 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים (נכון ל-2018)).
דוגמה
 • אישה ילידת 1977 עבדה בשנת 2017 בכל 12 החודשים והשתכרה 66,000 ש"ח ברוטו (כלומר 5,500 ש"ח בממוצע לכל חודש שעבדה בפועל)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 5,940 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים נכון ל-2018)).

מי זכאי?

 • תושבי ישראל (על-פי פקודת מס הכנסה) - עובדים שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה ועצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.01.2021):
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2022 עבור שנת המס 2021 נדרש שעד ליום 31.12.2021 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,270 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,870 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,280 ש"ח ונמוכה מ-9,490 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,280 ש"ח ונמוכה מ-11,580 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא הייתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלהם (למידע נוסף).
  3. הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (רק אם מדובר בעובדים שמחויבים בהגשת דוח שנתי, כגון: עובדים עצמאים או עובדים שכירים שרשות המסים הורתה להם להגיש דו"ח. בדרך כלל עובדים שכירים אינם צריכים להגיש דו"ח שנתי).
 • עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים וגם אם הכנסתם המזכה נמוכה מההכנסה המינימלית של עובד ללא מוגבלות (ההכנסה המזכה תיקבע בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים לבין שכר המינימום הממוצע).
 • יורשים של עובד/ת שנפטר/ה זכאים להגיש את התביעה בשם העובד/ת. למידע נוסף ראו מענק עבודה ליורשים של עובד שנפטר.
טיפ
במקרים שבהם העובד או המעסיק מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה או לביטוח הלאומי במהלך השנה, יש לוודא כי הדוחות אכן הוגשו:
 • אם מבקש המענק הוא עצמאי או שכיר החייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן זוגו חייב בהגשת הדוח, יש להגיש את הדוח השנתי באופן "מקוון" עד ליום 30.04.2020 (אם ניתנת ארכה להגשת הדוח, ניתן להגישו עד לתום מועד הארכה שנקבעה). למידע נוסף ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • אם מבקש המענק הוא שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עליו לוודא שהמעסיק העביר באופן מקוון את הדוחות הרלוונטיים לרשות המסים (דוח 856 / 126) לשנת המס 2019 עד ליום 30.04.2020.
 • עובדים במשק בית (עוזרות בית, מטפלים/ות וכיו"ב) צריכים לוודא שהמעסיק דיווח עליהם למוסד לביטוח לאומי ושילם עבורם את דמי הביטוח הלאומי במהלך השנה.

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה
עובדת שהייתה לה הכנסה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה
עובד שהייתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2022 בקשה עבור שנת המס 2021, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-31.12.2021 טרם מלאו להם 19 שנה.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
 • לצורך הגשת תביעה למענק עבודה, לא צריך להגיש מסמכים כלשהם הקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או טופס 106).
 • יש צורך בהצגת תעודת זהות והמחאה (שיק) מבוטלת המעידה על מספר חשבון הבנק שלכם, שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק.
 • עם זאת, ייתכן שלאחר שתוגש התביעה יהיה צורך להגיש מסמכים נוספים (למשל במקרה של שכיר שמעסיקו לא הגיש דוח 126).
 • הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך לפנות לשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • הזכאות למענק היא שנתית ולכן יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבל מענק עבודה, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה נפרדת.
 • את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2020 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ל-28.12.2021.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2019 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2021.
 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה יכולים להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה מוגשת התביעה.
 • לפירוט מלא של הליך הגשת התביעה, ראו הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).
שימו לב
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום שמקבל המענק זכאי לו, הסכום החסר ישולם כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום שמקבל המענק זכאי לו, יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.

קבלת מענק עבור שנת 2020

הטבות בזכאות למענק עבודה בתקופת הקורונה

תוספת למענק עבודה

 • עובד שיימצא זכאי למענק עבודה עבור חודש (אחד או יותר) מהחודשים אפריל עד דצמבר 2020, יקבל תוספת למענק עבור כל חודש של זכאות למענק בתקופה זו.
 • התוספת תהיה בשיעור 62% מסכום המענק שהעובד זכאי לו עבור אותו חודש, ובתנאי שהסכום הכולל של התוספות שישולמו לעובד יהיה 1,000 ש"ח לפחות.

תשלום מענק למי שעובדים בעסק המשפחתי

 • עובד שהכנסתו מהעבודה משולמת על-ידי קרוב משפחתו ולכן אינו זכאי בהתאם לכללים למענק עבודה, יהיה זכאי למענק בשיעור 62% מסכום המענק שהיה משולם לו עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2020 לולא קיבל את שכר העבודה מקרוב המשפחה.

מקדמה על חשבון התוספת למענק

 • לעובדים שזכאים למענק עבור שנת המס 2019 ישולם סכום בשיעור 25% מהמענק, בתנאי שסכום זה יהיה 500 ש"ח לפחות.
 • התשלום (בשיעור 25% מהמענק) ייחשב כמקדמה על חשבון התוספת למענק בשיעור 62% עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2020.
 • העברת המקדמות לזכאים החלה ב-30.09.2020 והיא תימשך עד תום 30 ימים מהיום שבו תיקבע זכאותו של כל עובד למענק עבור שנת המס 2019.
 • יתרת התוספת למענק תשולם לעובדים יחד עם מענק העבודה שישולם להם עבור שנת 2020 (לאחר שיופחת מהתוספת סכום המקדמה ובתנאי שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום התוספת).
 • עובד ששולמה לו מקדמה ולא יימצא זכאי לתוספת למענק לא יידרש להחזיר את המקדמה.
 • למקדמה לא יהיו זכאים:
  • מי שהיה זכאי לדמי אבטלה עבור כל החודשים אפריל עד יולי 2020 (לא כולל מי שהייתה לו הכנסה מעבודה שנוכתה מדמי האבטלה באותם חודשים).
  • מי שיגיש אחרי ה-31.12.2020 את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2019.

מוקד מידע

מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי)

ההכנסות הנלקחות בחשבון

 • לצורך חישוב גובה ההכנסה מעבודה יובאו בחשבון משכורת, הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שהעובדים קיבלו מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובדים לכיסוי הוצאותיהם, כגון: אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחו"ל, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד) והכנסות מעסק/משלח יד.
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת היריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך ישנן קצבאות שמפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה ההכנסות הללו:

קצבה מוגדלת להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2022-2017 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו עד סוף 2022), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים (הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד). מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהייתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ש"ח.

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המיסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • מי שאינו שבע רצון מהקביעה בנושא זכאותו למענק יכול להגיש השגה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המיסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגיש השגה ומעוניין לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכול לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מתגורר.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות