שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עובדה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח  
+
| מידע  = עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח  
| חשוב=  עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא ייצא להכשרה לתקופה מינימלית של לפחות 24 חודשים, מתום סיום ההכשרה
+
| חשוב=  עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה לתקופה מינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה
 
| חשוב2=  אם העובד התפטר מעבודתו במהלך התקופה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך  
 
| חשוב2=  אם העובד התפטר מעבודתו במהלך התקופה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך  
 
| ממשל  = ראו סעיף 37 [https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  לצו הרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים]  
 
| ממשל  = ראו סעיף 37 [https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  לצו הרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים]  
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עובדה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח .
+
עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח .
*  עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא ייצא להכשרה  לתקופה מינימלית של לפחות 24 חודשים, מתום סיום ההכשרה.
+
*  עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה, לתקופה מינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה.
* אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך התקופה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את  סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך.  
+
* אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך תקופת העבודה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את  סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים [[#קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים|בהמשך]].  
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
*  עובד באתר בנייה העונה על כל התנאים הבאים:
 
*  עובד באתר בנייה העונה על כל התנאים הבאים:
 
** העובד סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה וזכאי לקבל תעודת מנהל עבודה כדין.
 
** העובד סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה וזכאי לקבל תעודת מנהל עבודה כדין.
** העובד התחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר שלח אותו לקורס ההכשרה לתקופת העסקה מינימלית  של 24 חודשים לפחות  מיום סיום הקורס .
+
** העובד התחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר שלח אותו לקורס ההכשרה לתקופת העסקה מינימלית  של 24 חודשים מיום סיום הקורס .
** עם קבלת המענק חתם העובד על טופס לפיו הוא מאשר למעסיק  לנכות את שווי המענק משכרו ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בהתאם לתנאים  המפורטים בהמשך.
+
** עם קבלת המענק חתם העובד על טופס לפיו הוא מאשר למעסיק  לנכות את שווי המענק משכרו ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בהתאם לתנאים  המפורטים בפיסקה הבאה.
  
 
==קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים==
 
==קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים==
* אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס, המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו של העובד את מלוא סכום מענק העידוד  בהתאם [[ ניכויים משכר העובד | לדין]].
+
* אם העובד '''התפטר''' מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס, המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו של העובד את מלוא סכום מענק העידוד  בהתאם [[ ניכויים משכר העובד | לדין]].
 
* אם העובד התפטר מעבודתו במהלך השנה השנייה שלאחר סיום הקורס, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את החלק היחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד
 
* אם העובד התפטר מעבודתו במהלך השנה השנייה שלאחר סיום הקורס, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את החלק היחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד
ביחס שבין התקופה שנותרה לו עד לסיום 24 חודשים מתום הקורס,  לבין תקופת העסקה מינימלי, של  24 חודשים.
+
ביחס שבין התקופה שנותרה לעובד עד לסיום 24 חודשים מתום הקורס,  לבין תקופת העסקה המינימלית של  24 חודשים.
 
{{ דוגמה| 1=
 
{{ דוגמה| 1=
 
* עובד התפטר מהעבודה 1.5 שנים (18 חודשים) לאחר סיום ההכשרה למנהל עבודה.  
 
* עובד התפטר מהעבודה 1.5 שנים (18 חודשים) לאחר סיום ההכשרה למנהל עבודה.  
שורה 43: שורה 43:
 
* '''אם העובד פוטר במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק  ההכשרה משכרו של העובד.
 
* '''אם העובד פוטר במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק  ההכשרה משכרו של העובד.
 
'''
 
'''
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק ,
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק ,
 
* אם העובד זכאי לתשלום המענק אך המעסיק נמנע לשלם לעובד את זכותו, ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.
 
* אם העובד זכאי לתשלום המענק אך המעסיק נמנע לשלם לעובד את זכותו, ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.
 
 
<!--
 
<!--
 
== חשוב לדעת ==-->
 
== חשוב לדעת ==-->
שורה 56: שורה 54:
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
{{הטמעת כותרת|חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)#גורמי ממשל}}
 
{{הטמעת כותרת|חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)#גורמי ממשל}}
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 62: שורה 59:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  צו הרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים]  מיום 12.10.2015, סעיף 37.
 
*[https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  צו הרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים]  מיום 12.10.2015, סעיף 37.
 
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־14:21, 31 בדצמבר 2019

הקדמה:

עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח
עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה לתקופה מינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה
אם העובד התפטר מעבודתו במהלך התקופה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך


עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח .

 • עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה, לתקופה מינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה.
 • אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך תקופת העבודה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

 • עובד באתר בנייה העונה על כל התנאים הבאים:
  • העובד סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה וזכאי לקבל תעודת מנהל עבודה כדין.
  • העובד התחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר שלח אותו לקורס ההכשרה לתקופת העסקה מינימלית של 24 חודשים מיום סיום הקורס .
  • עם קבלת המענק חתם העובד על טופס לפיו הוא מאשר למעסיק לנכות את שווי המענק משכרו ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בפיסקה הבאה.

קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים

 • אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס, המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו של העובד את מלוא סכום מענק העידוד בהתאם לדין.
 • אם העובד התפטר מעבודתו במהלך השנה השנייה שלאחר סיום הקורס, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את החלק היחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד

ביחס שבין התקופה שנותרה לעובד עד לסיום 24 חודשים מתום הקורס, לבין תקופת העסקה המינימלית של 24 חודשים.

דוגמה
 • עובד התפטר מהעבודה 1.5 שנים (18 חודשים) לאחר סיום ההכשרה למנהל עבודה.
 • לעובד נותרו עוד 6 חודשים עד לתום תקופת העסקה המינימלית של 24 חודשים.
 • המעסיק רשאי לקזז משכרו של העובד: 2,500 ש"ח=10.000X6/24
.
 • אם העובד פוטר במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק ההכשרה משכרו של העובד.
 • תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק ,
  • אם העובד זכאי לתשלום המענק אך המעסיק נמנע לשלם לעובד את זכותו, ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.

  ארגוני סיוע

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  גורמי ממשל

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  חקיקה ונהלים