(קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח  
+
| פיצוי = עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בסך 10,000 ש"ח  
| חשוב=   עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה לתקופה מינימלית של  24 חודשים מתום סיום ההכשרה
+
| מידע= עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה לתקופה מינימלית של  24 חודשים מתום סיום ההכשרה
| חשוב2=  אם העובד התפטר מעבודתו במהלך התקופה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך  
+
| חשוב=  אם העובד התפטר מעבודתו במהלך התקופה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך  
| ממשל  = ראו סעיף 37 [https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  לצו הרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים]  
+
| ממשל  =למידע נוסף ראו סעיף 37 [https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  לצו הרחבה בענף הבניה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים]  
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 22: שורה 22:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
{{הערת עריכה|הערה=לבדוק אם יש היגיון לקשר בין הער הזה לבין הערך [[איסור הגבלת עובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום עבודתו (הסכם אי תחרות)]] שמדבר על קיזוז ההשקעה
עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח .
+
של המעסיק בהכשרה של העובד|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 08:56, 20 בפברואר 2020 (IST)}}
*חצי מסכום המענק ממומן  על ידי המעסיק שמטעמו יצא העובד להכשרה וומחצית מסכום המענק ממומן על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה.  
+
עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בסך 10,000 ש"ח.
 +
*חצי מסכום המענק ממומן  על ידי המעסיק שמטעמו יצא העובד להכשרה והחצי האחר ממומן על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה.  
 
*  עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה,  לתקופה מינימלית של  24 חודשים מתום סיום ההכשרה.
 
*  עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה,  לתקופה מינימלית של  24 חודשים מתום סיום ההכשרה.
 
* אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך תקופת העבודה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את  סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים [[#קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים|בהמשך]].  
 
* אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך תקופת העבודה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את  סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים [[#קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים|בהמשך]].  
שורה 33: שורה 34:
 
** העובד סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה וזכאי לקבל תעודת מנהל עבודה כדין.
 
** העובד סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה וזכאי לקבל תעודת מנהל עבודה כדין.
 
** העובד התחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר שלח אותו לקורס ההכשרה לתקופת העסקה מינימלית  של 24 חודשים מיום סיום הקורס .
 
** העובד התחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר שלח אותו לקורס ההכשרה לתקופת העסקה מינימלית  של 24 חודשים מיום סיום הקורס .
** עם קבלת המענק חתם העובד על טופס לפיו הוא מאשר למעסיק  לנכות את שווי המענק משכרו, ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בהתאם לתנאים  המפורטים בפיסקה הבאה.
+
** עם קבלת המענק חתם העובד על טופס לפיו הוא מאשר למעסיק  לנכות את שווי המענק משכרו, ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בהתאם לתנאים  המפורטים בפסקה הבאה.
  
 
==קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים==<!--יש הפניה לפסקה זו מפסקת הפתיחה-->
 
==קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים==<!--יש הפניה לפסקה זו מפסקת הפתיחה-->
* אם העובד '''התפטר''' מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס, המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו של העובד את מלוא סכום מענק העידוד בהתאם [[ ניכויים משכר העובד | לדין]].
+
* אם העובד '''התפטר''' מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס, המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו של העובד את מלוא סכום מענק העידוד.
* אם העובד התפטר מעבודתו במהלך השנה השנייה שלאחר סיום הקורס, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את החלק היחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד ביחס שבין  התקופה שנותרה לעובד עד לסיום 24 חודשים מתום הקורס, לבין תקופת העסקה המינימלית של  24 חודשים.
+
* אם העובד התפטר מעבודתו במהלך השנה השנייה שלאחר סיום הקורס, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את החלק היחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד ביחס שבין  התקופה שנותרה לעובד עד לסיום 24 חודשים מתום הקורס, לבין תקופת העסקה המינימלית של  24 חודשים.
 
{{ דוגמה| 1=
 
{{ דוגמה| 1=
* עובד התפטר מהעבודה 1.5 שנים (18 חודשים) לאחר סיום ההכשרה למנהל עבודה.  
+
* עובד התפטר מהעבודה 18 חודשים לאחר סיום ההכשרה למנהל עבודה.  
 
* לעובד נותרו עוד 6 חודשים עד לתום תקופת העסקה המינימלית של 24 חודשים.
 
* לעובד נותרו עוד 6 חודשים עד לתום תקופת העסקה המינימלית של 24 חודשים.
*המעסיק רשאי לקזז משכרו של העובד:   2,500 ש"ח=10.000X6/24}}.
+
*המעסיק רשאי לקזז משכרו של העובד: 2,500 ש"ח ש"ח לפי החישוב: =10.000X6/24.}}
* '''אם העובד פוטר במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק  ההכשרה משכרו של העובד.
+
 
'''
+
* '''אם העובד '''פוטר''' במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק  ההכשרה משכרו של העובד.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק ,
+
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
* אם העובד זכאי לתשלום המענק אך המעסיק נמנע לשלם לעובד את זכותו, ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק ב[[בית הדין האזורי לעבודה]].
+
* אם המעסיק מסרב לשלם את המענק, ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק ב[[בית הדין האזורי לעבודה]].
 
==העסקת עובדים פלסטינים==
 
==העסקת עובדים פלסטינים==
 
{{העסקת עובדים פלסטינים}}
 
{{העסקת עובדים פלסטינים}}
שורה 55: שורה 56:
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
:{{הטמעת כותרת|חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)#ארגוני סיוע}}
+
{{הטמעת כותרת|חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)#ארגוני סיוע}}
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
{{הטמעת כותרת|חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)#גורמי ממשל}}
 
{{הטמעת כותרת|חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)#גורמי ממשל}}

גרסה מ־09:56, 20 בפברואר 2020

הקדמה:

עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בסך 10,000 ש"ח
עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה לתקופה מינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה
אם העובד התפטר מעבודתו במהלך התקופה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך


הערת עריכה
לבדוק אם יש היגיון לקשר בין הער הזה לבין הערך איסור הגבלת עובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום עבודתו (הסכם אי תחרות) שמדבר על קיזוז ההשקעה של המעסיק בהכשרה של העובד
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:56, 20 בפברואר 2020 (IST)

עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בסך 10,000 ש"ח.

 • חצי מסכום המענק ממומן על ידי המעסיק שמטעמו יצא העובד להכשרה והחצי האחר ממומן על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה.
 • עם קבלת המענק על העובד להתחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק שמטעמו הוא יצא להכשרה, לתקופה מינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה.
 • אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך תקופת העבודה המינימלית של 24 חודשים מתום סיום ההכשרה, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את סכום המענק בהתאם לכללים המפורטים בהמשך.
 • אם העובד פוטר במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק ההכשרה משכרו של העובד.

מי זכאי?

 • עובד באתר בנייה העונה על כל התנאים הבאים:
  • העובד סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה וזכאי לקבל תעודת מנהל עבודה כדין.
  • העובד התחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר שלח אותו לקורס ההכשרה לתקופת העסקה מינימלית של 24 חודשים מיום סיום הקורס .
  • עם קבלת המענק חתם העובד על טופס לפיו הוא מאשר למעסיק לנכות את שווי המענק משכרו, ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בפסקה הבאה.

קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים

 • אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס, המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו של העובד את מלוא סכום מענק העידוד.
 • אם העובד התפטר מעבודתו במהלך השנה השנייה שלאחר סיום הקורס, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את החלק היחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד ביחס שבין התקופה שנותרה לעובד עד לסיום 24 חודשים מתום הקורס, לבין תקופת העסקה המינימלית של 24 חודשים.
דוגמה
 • עובד התפטר מהעבודה 18 חודשים לאחר סיום ההכשרה למנהל עבודה.
 • לעובד נותרו עוד 6 חודשים עד לתום תקופת העסקה המינימלית של 24 חודשים.
 • המעסיק רשאי לקזז משכרו של העובד: 2,500 ש"ח ש"ח לפי החישוב: =10.000X6/24.
 • אם העובד פוטר במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק ההכשרה משכרו של העובד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
 • אם המעסיק מסרב לשלם את המענק, ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.

העסקת עובדים פלסטינים

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לכל תנאי העבודה בהתאם לדיני העבודה החלים בישראל לרבות צו ההרחבה בענף הבנייה, כמו כל עובד בניין אחר.
 • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים.

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

חקיקה ונהלים