מ (החלפת טקסט – " :" ב־": ")
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]),([א-ת])" ב־"$1, $2")
שורה 43: שורה 43:
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorIncomgrant@mof.gov.il טופס הבקשה המקוון למענק שנתי למקבל תגמול מחו"ל אשר מקבל הבטחת הכנסה] במלואו  לשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorIncomgrant@mof.gov.il טופס הבקשה המקוון למענק שנתי למקבל תגמול מחו"ל אשר מקבל הבטחת הכנסה] במלואו  לשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את[https://www.gov.il/blobFolder/service/annual_grant_application_for_survivors/he/tofes_bakasha_manakshnati.pdf טופס הבקשה לקבלת מענק שנתי למקבל תגמול מחו"ל אשר מקבל הבטחת הכנסה]. למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את[https://www.gov.il/blobFolder/service/annual_grant_application_for_survivors/he/tofes_bakasha_manakshnati.pdf טופס הבקשה לקבלת מענק שנתי למקבל תגמול מחו"ל אשר מקבל הבטחת הכנסה]. למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
***בכתובת: בנין נצבא,רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
+
***בכתובת: בנין נצבא, רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il

גרסה מ־13:25, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

החל משנת 2018 תשלם הרשות לזכויות ניצולי השואה מענק שנתי לניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה שעומדים בתנאי הזכאות
מענק זו הוא במקום המענקים הרבעוניים ששולמו בעבר על ידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (החברה להשבה)
גובה המענק הנו 11,000 ש"ח לשנה והוא ישולם במלואו בחודש ינואר של כל שנה
מענק זה אינו נחשב כהכנסה לצורך חישוב זכאות לקצבאות המוסד לביטוח לאומי


בתאריך 26.12.2017 אושר בכנסת תיקון לחוק הטבות לניצולי שואה, אשר במסגרתו תשלם הרשות לזכויות ניצולי השואה, החל משנת 2018 ואילך מענק שנתי לניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה, העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך.

 • מענק זה הוא במקום המענקים הרבעוניים ששולמו בעבר ע"י החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (החברה להשבה) אשר התפרקה בתום שנת 2017.
 • גובה המענק הנו 11,000 ש"ח לשנה והוא ישולם במלואו בחודש ינואר של כל שנה (ולא בחלוקה לרבעונים כפי שהיה עד כה).
 • מי שקיבל מענק מהחברה להשבה בסוף 2017 או שמקבל תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, לא יידרש להגיש בקשה, והרשות תשלם לו באופן אוטומטי.

מי זכאי?

ניצולי שואה המקבלים את אחד התגמולים הבאים, זכאים למענק:

תהליך קבלת המענק מהרשות לזכויות ניצולי השואה

 • מי שקיבל מענק מהחברה להשבה בסוף 2017 או שמקבל תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה, לא יידרש להגיש בקשה, והרשות תשלם לו באופן אוטומטי.
  • הסיוע מועבר ישירות לזכאים בדרך של הפקדה ישירה לחשבון הבנק של הזכאים.
  • מועד תשלום המענק: המענק ישולם במלואו בחודש ינואר של כל שנה(ולא בחלוקה לרבעונים כפי שהיה עד כה).
  • ניצול שואה זכאי, אשר לא קיבל את המענק מוזמן ליצור קשר עם הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651.
 • ניצולי שואה המקבלים תגמול חודשי מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות או תגמול על פי חוק הפיצויים הפדראלי (BEG) או תגמול חודשי ממדינת חוץ אחרת ובנוסף מקבלים גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי מתבקשים למלא את הבקשה למענק שנתי באחת מתוך שתי האפשרויות:
  • טופס תביעה מקוון - יש למלא את טופס הבקשה המקוון למענק שנתי למקבל תגמול מחו"ל אשר מקבל הבטחת הכנסה במלואו לשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף המסמכים הנדרשים.
  • טופס תביעה שאינו מקוון - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס אתטופס הבקשה לקבלת מענק שנתי למקבל תגמול מחו"ל אשר מקבל הבטחת הכנסה. למלאו באופן ידני ולהעבירו בצירוף המסמכים הנדרשים אל הרשות לזכויות ניצולי השואה:
   • בכתובת: בנין נצבא, רחוב יצחק שדה 17 ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302
   • או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
   • או לסרוק את המסמכים ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
  • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
   • צילום תעודת זהות כולל ספח.
   • מסמכים המעידים על גמלה הקשורה לרדיפות הנאצים ועוזריהם, המשולמת על ידי מדינת חוץ שאינה ישראל.
   • המחאה מקורית מבוטלת או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר על ידי הבנק.
   • צו עדכני על מינוי אפוטרופוס לרכוש או אפוטרופוס כללי, אם קיים.

חשוב לדעת

 • מענק זה אינו נחשב כהכנסה לצורך חישוב זכאות לקצבאות של המוסד לביטוח לאומי או לצורך חישוב הבטחת הכנסה.
 • המענק אינו ניתן להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים

הודעה בנושא באתר הרשות לזכויות ניצולי שואה.