מ (החלפת טקסט – " :" ב־": ")
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]),([א-ת])" ב־"$1, $2")
 
שורה 34: שורה 34:
 
*** הסכם השילומים לא שלל את זכותו לתבוע את גרמניה בשל נכותו.
 
*** הסכם השילומים לא שלל את זכותו לתבוע את גרמניה בשל נכותו.
 
** '''אינו  מקבל קצבה חודשית כלשהי בשל נירדפותו,''' (העולה על סכום של 1,000 ש"ח לחודש).
 
** '''אינו  מקבל קצבה חודשית כלשהי בשל נירדפותו,''' (העולה על סכום של 1,000 ש"ח לחודש).
** ביום 03.12.2015, התקבלה החלטה מינהלית לפיה יוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק, העומדים בתנאים מסויימים,זכאים אף הם למענק השנתי. לפרטים נוספים ראו: [[יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]], ו- [[יוצאי מרוקו ואלג'ריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]]
+
** ביום 03.12.2015, התקבלה החלטה מינהלית לפיה יוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק, העומדים בתנאים מסויימים, זכאים אף הם למענק השנתי. לפרטים נוספים ראו: [[יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]], ו- [[יוצאי מרוקו ואלג'ריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]]
 
* לצורך הזכאות למענק שנתי זה, אין צורך להוכיח נכות כהגדרתה בחוק נכי רדיפות הנאצים.
 
* לצורך הזכאות למענק שנתי זה, אין צורך להוכיח נכות כהגדרתה בחוק נכי רדיפות הנאצים.
  
שורה 50: שורה 50:
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את  [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorParagraph4@mof.gov.il טופס בקשה מקוון לקבלת מענק שנתי] במלואו  ולשלוח את הטופס באמצעות המחשב.
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את  [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorParagraph4@mof.gov.il טופס בקשה מקוון לקבלת מענק שנתי] במלואו  ולשלוח את הטופס באמצעות המחשב.
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את [https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_for_annual_grant_by_paragraph4_holocaust_survivors/he/tofes_bakasha_hadshnati.pdf טופס הבקשה  להדפסה לקבלת מענק שנתי]למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את [https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_for_annual_grant_by_paragraph4_holocaust_survivors/he/tofes_bakasha_hadshnati.pdf טופס הבקשה  להדפסה לקבלת מענק שנתי]למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
***בכתובת: בנין נצבא,רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
+
***בכתובת: בנין נצבא, רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
שורה 76: שורה 76:
 
** מענק לפי [[חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה]] - למידע נוסף ראו [[ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
 
** מענק לפי [[חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה]] - למידע נוסף ראו [[ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
 
** מענק לפי [[חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם]] - למידע נוסף ראו [[אסירי ציון והרוגי מלכות]]
 
** מענק לפי [[חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם]] - למידע נוסף ראו [[אסירי ציון והרוגי מלכות]]
* ביום 03.12.2015, התקבלה החלטה מינהלית לפי יוצאי מרוקו, אלג'ריה ועיראק, העומדים בתנאים מסוימים,זכאים אף הם למענק השנתי. לפרטים נוספים ראו: [[יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]], ו- [[יוצאי מרוקו ואלג'ריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]]
+
* ביום 03.12.2015, התקבלה החלטה מינהלית לפי יוצאי מרוקו, אלג'ריה ועיראק, העומדים בתנאים מסוימים, זכאים אף הם למענק השנתי. לפרטים נוספים ראו: [[יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]], ו- [[יוצאי מרוקו ואלג'ריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]]
 
* המענק השנתי  '''אינו נחשב כהכנסה''' לצורך בדיקת הזכאות ל[[גמלת סיעוד]] ולצורך בדיקת הזכאות ל[[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)]], המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 
* המענק השנתי  '''אינו נחשב כהכנסה''' לצורך בדיקת הזכאות ל[[גמלת סיעוד]] ולצורך בדיקת הזכאות ל[[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)]], המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי.
  

גרסה אחרונה מ־13:25, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה שנתית (העולה על 1,000 ש"ח בחודש) זכאים למענק שנתי בסך 3,975 ש"ח בשנה שמשולם בראשית חודש פברואר
ניצולים אלה עשויים להיות זכאים ל הטבות נוספות, לרבות תוספת 9 שעות סיעוד מהקרן לרווחה בשווי חודשי של כ- 1,844 ש"ח

חוק הטבות לניצולי שואה מקנה זכאות למענק חד שנתי לניצולי שואה אשר מתקיימת לגביהם עילת נרדפות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אך הם אינם זכאים לקצבה חודשית כלשהי (בסכום של מעל 1,000 ש"ח) בשל נרדפות זו.

  • החל מיום 01.01.2019 סכום המענק עומד על סך של 3,975 ש"ח לשנה. (בעבר עמד גובה המענק על 3,600 ש"ח ולאחר מכן על 3,960 ש"ח)
  • המענק ישולם לניצולי השואה העומדים בתנאי הזכאות על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, בתגמול ינואר, כלומר ב-1 לפברואר.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • למילוי טופס התביעה למענק השנתי יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
  • ניצולי שואה אשר קיבלו הודעה מהרשות לזכויות ניצולי השואה שבקשתם אושרה והם זכאים למענק, אינם צריכים למלא טופס בקשה נוסף. המענק יועבר להם מדי שנה, באופן אוטומטי לחשבון הבנק, ללא צורך בהגשת בקשה נוספת לרשות.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים
.

הגבלת שכר טרחת עורך דין

עיקול המענק

סיוע ושירותים נוספים

ניצולי שואה הזכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה עשויים גם להיות זכאים להטבות ולשירותים הבאים:

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים