מ (עדכון עיצוב - ראו גם)
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(22 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{פסק דין/תחילת טור ימני}}
 
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| איסור  = המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת.
 
| איסור  = המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת.
 
|מידע=המעסיק רשאי להיכנס לתוכן תכתובת אישית רק לאחר שביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.
 
|מידע=המעסיק רשאי להיכנס לתוכן תכתובת אישית רק לאחר שביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 +
| [[תנאי העבודה]]
 +
| [[שמירה על פרטיות העובדים במקום העבודה]]
 +
| [[הזכות לפרטיות]]
 +
| [[סיום יחסי עבודה]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
| [[חברת המידע]]
+
 
| [[סיום יחסי עבודה]]
 
| [[תנאי העבודה]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{פסק דין/תיבת מידע
 +
|שם=טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל - הממונה על חוק עבודת נשים ואח'
 +
|ערכאה=בית הדין הארצי לעבודה
 +
|שופטים=ס' אדלר, נ' ארד, ר' רוזנפלד
 +
|תיק=ע"ע 08/90 ע"ע 312/08 
 +
|תאריך=8/2/2011
 +
|קישור=[https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-08-90-1.htm נוסח פסק הדין]
 +
}}
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
 
<!-- הסבר קצר על פסק הדין. -->
 
<!-- הסבר קצר על פסק הדין. -->
{{פסק דין/סיום הקדמה}}
+
המערערת טענה כי פוטרה שלא כדין בעת שהייתה בהיריון. בין הצדדים הייתה מחלוקת בדבר המועד בו נכנסו לתוקף פיטוריה מעבודתה. לטענת החברה המעסיקה, בעת שהודיעו למערערת על הפסקת העסקתה לא הייתה בהיריון, ובחודשיים שחלפו למן ההודעה ועד סיום העבודה בפועל, עסקה בחיפוש מקום עבודה חלופי. לביסוס גרסתה צירפה החברה לתצהיר שהוגש מטעמה, קובץ תדפיסים של 48 תכתובות אי-מייל ששלחה המערערת מתיבת הדואר וירטואלית שסופקה לה במקום העבודה, תכתובות ששלחה המערערת מתיבת הדואר לחברות השמה בצירוף קורות חיים. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את בקשתה של המערערת שלא להתיר למעסיקה הגשת תכתובות האי-מייל כראיה, תוך שקבע, כי ניתנה הסכמתה מכללא לחדירה לתיבת הדואר האישית שלה במקום העבודה. לדיון בערעור צורף תיק נוסף: ערעור מעסיק על החלטה לפסול ראיות שהושגו אגב חדירה לתיבת דוא"ל חיצונית (דוגמת ג'ימייל והוטמייל).
המערערת טענה כי פוטרה שלא כדין בעת שהייתה בהריון. בין הצדדים הייתה מחלוקת בדבר המועד בו נכנסו לתוקף פיטוריה מעבודתה. לטענת החברה המעסיקה, בעת שהודיעו למערערת על הפסקת העסקתה לא הייתה בהריון, ובחודשיים שחלפו למן ההודעה ועד סיום העבודה בפועל, עסקה בחיפוש מקום עבודה חלופי. לביסוס גרסתה צירפה החברה לתצהיר שהוגש מטעמה, קובץ תדפיסים של 48 תכתובות אי-מייל ששלחה המערערת מתיבת הדואר וירטואלית שסופקה לה במקום העבודה, תכתובות ששלחה המערערת מתיבת הדואר לחברות השמה בצירוף קורות חיים. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את בקשתה של המערערת שלא להתיר למעסיקה הגשת תכתובות האי-מייל כראיה, תוך שקבע, כי ניתנה הסכמתה מכללא לחדירה לתיבת הדואר האישית שלה במקום העבודה. לדיון בערעור צורף תיק נוסף: ערעור מעסיק על החלטה לפסול ראיות שהושגו אגב חדירה לתיבת דוא"ל חיצונית (דוגמת ג'ימייל והוטמייל).
 
  
 
בית הדין הארצי קבע:
 
בית הדין הארצי קבע:
שורה 24: שורה 32:
 
*המעביד רשאי להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום מלכתחילה שימוש בלתי ראוי (blocking) שעושים העובדים במחשב ולקבוע סוגי הטכנולוגיות שישמשו במקום העבודה למעקב אחר העובדים.
 
*המעביד רשאי להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום מלכתחילה שימוש בלתי ראוי (blocking) שעושים העובדים במחשב ולקבוע סוגי הטכנולוגיות שישמשו במקום העבודה למעקב אחר העובדים.
 
*על המעסיק להנהיג מדיניות ברורה במקום העבודה, בכל הנוגע להקצאת מרחב וירטואלי בשימושי המחשב במקום העבודה. על המעסיק לקבוע בבירור את ההבחנה בין המרחב הווירטואלי והטכנולוגיות הווירטואליות המיועדות לצרכי עבודה, לבין אילו העומדות לרשות העובד גם לצרכיו האישיים. '''על המעסיק ליידע את העובדים לגבי טכנולוגיות שביכולתו של המעסיק ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב'''.
 
*על המעסיק להנהיג מדיניות ברורה במקום העבודה, בכל הנוגע להקצאת מרחב וירטואלי בשימושי המחשב במקום העבודה. על המעסיק לקבוע בבירור את ההבחנה בין המרחב הווירטואלי והטכנולוגיות הווירטואליות המיועדות לצרכי עבודה, לבין אילו העומדות לרשות העובד גם לצרכיו האישיים. '''על המעסיק ליידע את העובדים לגבי טכנולוגיות שביכולתו של המעסיק ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב'''.
*ככל שבמועד קבלת העובד לעבודה לא הובאה לידיעתו ולהסכמתו מדעת ומרצון המדיניות הנוהגת במקום העבודה בנוגע לשימוש בטכנולוגיות המידע במחשב, או לא נהגה מדיניות ברורה, או לא הייתה בתוקף מדיניות האוסרת שימוש בטכנולוגיות מידע לצרכים פרטיים - קמה לעובד ציפייה סבירה לפרטיות בשימוש בטכנולוגיות המידע במקום העבודה, לרבות לצרכיו הפרטיים.
+
*אם במועד קבלת העובד לעבודה לא הובאה לידיעתו ולהסכמתו מדעת ומרצון המדיניות הנוהגת במקום העבודה בנוגע לשימוש בטכנולוגיות המידע במחשב, או לא נהגה מדיניות ברורה, או לא הייתה בתוקף מדיניות האוסרת שימוש בטכנולוגיות מידע לצרכים פרטיים - קמה לעובד ציפייה סבירה לפרטיות בשימוש בטכנולוגיות המידע במקום העבודה, לרבות לצרכיו הפרטיים.
 
*קיימת הבחנה מהותית בין שני סוגים עיקריים של תיבות דואר וירטואליות המועמדות לשימושו של העובד: תיבה בבעלותו של המעסיק ותיבה בבעלותו של העובד.
 
*קיימת הבחנה מהותית בין שני סוגים עיקריים של תיבות דואר וירטואליות המועמדות לשימושו של העובד: תיבה בבעלותו של המעסיק ותיבה בבעלותו של העובד.
*ככל שמדובר בתיבת דואר בבעלותו של המעסיק במקום העבודה, נחלק סוג זה של תיבות לשניים: תיבה מקצועית  המיועדת לצרכי עבודה בלבד ואסורה לשימושו האישי של העובד, ותיבות אותן מקצה  המעסיק  לצרכיו האישיים של העובד במקום העבודה ממין תיבה מעורבת ותיבה אישית.
+
*אם מדובר בתיבת דואר בבעלותו של המעסיק במקום העבודה, נחלק סוג זה של תיבות לשניים: תיבה מקצועית  המיועדת לצרכי עבודה בלבד ואסורה לשימושו האישי של העובד, ותיבות אותן מקצה  המעסיק  לצרכיו האישיים של העובד במקום העבודה ממין תיבה מעורבת ותיבה אישית.
*בכפוף לעקרון השקיפות ולמסירת הודעת מדיניות כנדרש, רשאי המעסיק לקיים פעולות ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני תוכן בתיבה המקצועית, לרבות תכתובת האי-מייל המקצועית שבה. עם זאת, וגם אם העובד קיים תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד למדיניות מקום העבודה, המעסיק אינו רשאי להיכנס לנתוני תוכן של אותה תכתובת אישית. אלא אם כן מתקיימים תנאים חריגים שיש בהן כדי לגרום פגיעה חמורה באינטרסים של המעסיק או של במקום העבודה (כגון התנהלות פלילית של העובד או התנהלות פוגענית אחרת של העובד), המצדיקים חדירה לנתוני התוכן כאמור וככל שהמעסיק ביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.
+
*בכפוף לעקרון השקיפות ולמסירת הודעת מדיניות כנדרש, רשאי המעסיק לקיים פעולות ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני תוכן בתיבה המקצועית, לרבות תכתובת האי-מייל המקצועית שבה. עם זאת, וגם אם העובד קיים תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד למדיניות מקום העבודה, המעסיק אינו רשאי להיכנס לנתוני תוכן של אותה תכתובת אישית. אלא אם כן מתקיימים תנאים חריגים שיש בהן כדי לגרום פגיעה חמורה באינטרסים של המעסיק או של במקום העבודה (כגון התנהלות פלילית של העובד או התנהלות פוגענית אחרת של העובד), המצדיקים חדירה לנתוני התוכן כאמור ואם המעסיק ביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.
 
*בשונה מן התיבה המקצועית, '''המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת;''' ורק לאחר שהמעביד נקט באמצעים טכנולוגיים חודרניים פחות המעידים על שימוש בלתי ראוי של העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצרכי עבודה. בהתקיים התנאים המצטברים הללו על המעסיק לבקש ולקבל הסכמתו המפורשת של העובד מדעת ומרצון חופשי. '''נדרשת הסכמת העובד למדיניות הכללית והסכמה ספציפית למעקב וחדירה.'''  
 
*בשונה מן התיבה המקצועית, '''המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת;''' ורק לאחר שהמעביד נקט באמצעים טכנולוגיים חודרניים פחות המעידים על שימוש בלתי ראוי של העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצרכי עבודה. בהתקיים התנאים המצטברים הללו על המעסיק לבקש ולקבל הסכמתו המפורשת של העובד מדעת ומרצון חופשי. '''נדרשת הסכמת העובד למדיניות הכללית והסכמה ספציפית למעקב וחדירה.'''  
 
*אין לראות בהסכמת העובד לניטור אוטומטי מחשש לוירוסים, בתיבה האישית או המעורבת, הסכמה למעקב ספציפי תוך איסוף נתוני תקשורת ותוכן והסכמה לקריאת תוכן תכתובת האי-מייל האישית שלו באותן תיבות.
 
*אין לראות בהסכמת העובד לניטור אוטומטי מחשש לוירוסים, בתיבה האישית או המעורבת, הסכמה למעקב ספציפי תוך איסוף נתוני תקשורת ותוכן והסכמה לקריאת תוכן תכתובת האי-מייל האישית שלו באותן תיבות.
 
*'''אין לבצע מעקב אחר העובד ממניעים פסולים, ובלתי מוגדרים; קביעת מטרה כוללנית, חסרת זיקה לאינטרסים הלגיטימיים של מקום העבודה, לא תוכר כ"תכלית ראויה" המצדיקה מעקב אחר תכתובת אי-מייל של העובד, איסוף מידע ושימוש במידע שהפיק המעסיק מאותה תכתובת'''.
 
*'''אין לבצע מעקב אחר העובד ממניעים פסולים, ובלתי מוגדרים; קביעת מטרה כוללנית, חסרת זיקה לאינטרסים הלגיטימיים של מקום העבודה, לא תוכר כ"תכלית ראויה" המצדיקה מעקב אחר תכתובת אי-מייל של העובד, איסוף מידע ושימוש במידע שהפיק המעסיק מאותה תכתובת'''.
*ככל שהמעסיק מבקש לחדור לתיבה הפרטית של העובד ללא הסכמת העובד, לא יוכל לעשות כן אלא אם בית הדין האזורי לעבודה יוציא צו שיפוטי לחיפוש ותפיסה של ראיות פוטנציאליות, מסוג צו אנטון פילר  אשר יינתן בנסיבות חריגות ביותר.
+
*אם המעסיק מבקש לחדור לתיבה הפרטית של העובד ללא הסכמת העובד, לא יוכל לעשות כן אלא אם בית הדין האזורי לעבודה יוציא צו שיפוטי לחיפוש ותפיסה של ראיות פוטנציאליות, מסוג צו אנטון פילר  אשר יינתן בנסיבות חריגות ביותר.
  
 
הערעור נתקבל, נפסלה קבילותן של תכתובות האי-מייל מתיבת הדואר של המערערת  - נקבע כי  חדירתה של החברה לתכתובת האישית של המערערת במחשב ובתיבת הדואר שהוקצו לשימושה במקום העבודה, מבלי שהתבקשה ומבלי שניתנה הסכמתה מרצון ומדעת, מכללא או במפורש, מהווה פגיעה בפרטיותה  
 
הערעור נתקבל, נפסלה קבילותן של תכתובות האי-מייל מתיבת הדואר של המערערת  - נקבע כי  חדירתה של החברה לתכתובת האישית של המערערת במחשב ובתיבת הדואר שהוקצו לשימושה במקום העבודה, מבלי שהתבקשה ומבלי שניתנה הסכמתה מרצון ומדעת, מכללא או במפורש, מהווה פגיעה בפרטיותה  
שורה 38: שורה 46:
  
 
== משמעות ==
 
== משמעות ==
<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק הדין. -->
+
* המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת.
 +
* המעסיק רשאי להיכנס לתוכן תכתובת אישית רק לאחר שביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.
 
   
 
   
==חוקים ותקנות==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 
<!--  
 
<!--  
* חוקים ותקנות שפסק הדין משפיע עליהם
+
* חקיקה ונהלים שפסק הדין משפיע עליהם
 
  -->
 
  -->
 
*[[חוק הגנת הפרטיות]]
 
*[[חוק הגנת הפרטיות]]
 
*[[חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו]]
 
*[[חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו]]
== הרחבות ופרסומים ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
<!--  
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/1files/he/your%20privacy%20-%20your%20right.pdf הפרטיות שלך. הזכות שלך.] - מידעון הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים.
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
*[http://www.hmaof.org.il/index.php?page_id=648 הזכות לפרטיות במקום העבודה – כללי המותר והאסור בשימוש במחשב במקום העבודה - הסתדרות המעו"ף].
-->
 
*[http://www.hmaof.org.il/index.php?page_id=648 הזכות לפרטיות במקום העבודה – כללי המותר והאסור בשימוש במחשב במקום העבודה - הסתדרות המעו"ף]
 
== מקורות ==
 
<!--
 
בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
  
 +
=== תודות ===
 +
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{פסק דין/סיום טור ימני}}
 
  
{{פסק דין/תחילת טור שמאלי}}
+
==Metadata==
{{פסק דין/תיבת מידע
+
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
|שם=טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל - הממונה על חוק עבודת נשים ואח'
+
{{מטא
|ערכאה=בית הדין הארצי לעבודה
+
|סוג ערך פסקי דין
|שופטים=ס' אדלר, נ' ארד, ר' רוזנפלד
+
|תחום תוכן = תעסוקה וזכויות עובדים
|תיק=ע"ע 08/90 ע"ע 312/08  
 
|תאריך=8/2/2011
 
|קישור=[http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/689B0383-5FA7-4AC8-B964-11D974DD1AD2/0/isakov.pdf נוסח פסק הדין]
 
 
}}
 
}}
 
{{פסק דין/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 
 
[[קטגוריה:ממשל ודמוקרטיה]]
 
[[קטגוריה:ממשל ודמוקרטיה]]
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
 
[[קטגוריה:פרטיות]]
 
[[קטגוריה:פרטיות]]
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 
[[קטגוריה:תנאי העבודה]]
 +
[[ar:لا يُسمح للمشغّل بالدخول إلى البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بالعامل بدون موافقته]]

גרסה אחרונה מ־10:55, 13 ביולי 2022

הקדמה:

המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת.
המעסיק רשאי להיכנס לתוכן תכתובת אישית רק לאחר שביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 08/90 ע"ע 312/08
תאריך:
8/2/2011

המערערת טענה כי פוטרה שלא כדין בעת שהייתה בהיריון. בין הצדדים הייתה מחלוקת בדבר המועד בו נכנסו לתוקף פיטוריה מעבודתה. לטענת החברה המעסיקה, בעת שהודיעו למערערת על הפסקת העסקתה לא הייתה בהיריון, ובחודשיים שחלפו למן ההודעה ועד סיום העבודה בפועל, עסקה בחיפוש מקום עבודה חלופי. לביסוס גרסתה צירפה החברה לתצהיר שהוגש מטעמה, קובץ תדפיסים של 48 תכתובות אי-מייל ששלחה המערערת מתיבת הדואר וירטואלית שסופקה לה במקום העבודה, תכתובות ששלחה המערערת מתיבת הדואר לחברות השמה בצירוף קורות חיים. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את בקשתה של המערערת שלא להתיר למעסיקה הגשת תכתובות האי-מייל כראיה, תוך שקבע, כי ניתנה הסכמתה מכללא לחדירה לתיבת הדואר האישית שלה במקום העבודה. לדיון בערעור צורף תיק נוסף: ערעור מעסיק על החלטה לפסול ראיות שהושגו אגב חדירה לתיבת דוא"ל חיצונית (דוגמת ג'ימייל והוטמייל).

בית הדין הארצי קבע:

 • זכותו של העובד לפרטיות במקום העבודה אינה מוחלטת, ויש לאזן אותה עם זכות הקניין של המעסיק והפררוגטיבה הניהולית שלו במקום העבודה.
 • המעביד רשאי להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום מלכתחילה שימוש בלתי ראוי (blocking) שעושים העובדים במחשב ולקבוע סוגי הטכנולוגיות שישמשו במקום העבודה למעקב אחר העובדים.
 • על המעסיק להנהיג מדיניות ברורה במקום העבודה, בכל הנוגע להקצאת מרחב וירטואלי בשימושי המחשב במקום העבודה. על המעסיק לקבוע בבירור את ההבחנה בין המרחב הווירטואלי והטכנולוגיות הווירטואליות המיועדות לצרכי עבודה, לבין אילו העומדות לרשות העובד גם לצרכיו האישיים. על המעסיק ליידע את העובדים לגבי טכנולוגיות שביכולתו של המעסיק ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב.
 • אם במועד קבלת העובד לעבודה לא הובאה לידיעתו ולהסכמתו מדעת ומרצון המדיניות הנוהגת במקום העבודה בנוגע לשימוש בטכנולוגיות המידע במחשב, או לא נהגה מדיניות ברורה, או לא הייתה בתוקף מדיניות האוסרת שימוש בטכנולוגיות מידע לצרכים פרטיים - קמה לעובד ציפייה סבירה לפרטיות בשימוש בטכנולוגיות המידע במקום העבודה, לרבות לצרכיו הפרטיים.
 • קיימת הבחנה מהותית בין שני סוגים עיקריים של תיבות דואר וירטואליות המועמדות לשימושו של העובד: תיבה בבעלותו של המעסיק ותיבה בבעלותו של העובד.
 • אם מדובר בתיבת דואר בבעלותו של המעסיק במקום העבודה, נחלק סוג זה של תיבות לשניים: תיבה מקצועית המיועדת לצרכי עבודה בלבד ואסורה לשימושו האישי של העובד, ותיבות אותן מקצה המעסיק לצרכיו האישיים של העובד במקום העבודה ממין תיבה מעורבת ותיבה אישית.
 • בכפוף לעקרון השקיפות ולמסירת הודעת מדיניות כנדרש, רשאי המעסיק לקיים פעולות ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני תוכן בתיבה המקצועית, לרבות תכתובת האי-מייל המקצועית שבה. עם זאת, וגם אם העובד קיים תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד למדיניות מקום העבודה, המעסיק אינו רשאי להיכנס לנתוני תוכן של אותה תכתובת אישית. אלא אם כן מתקיימים תנאים חריגים שיש בהן כדי לגרום פגיעה חמורה באינטרסים של המעסיק או של במקום העבודה (כגון התנהלות פלילית של העובד או התנהלות פוגענית אחרת של העובד), המצדיקים חדירה לנתוני התוכן כאמור ואם המעסיק ביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.
 • בשונה מן התיבה המקצועית, המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת; ורק לאחר שהמעביד נקט באמצעים טכנולוגיים חודרניים פחות המעידים על שימוש בלתי ראוי של העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצרכי עבודה. בהתקיים התנאים המצטברים הללו על המעסיק לבקש ולקבל הסכמתו המפורשת של העובד מדעת ומרצון חופשי. נדרשת הסכמת העובד למדיניות הכללית והסכמה ספציפית למעקב וחדירה.
 • אין לראות בהסכמת העובד לניטור אוטומטי מחשש לוירוסים, בתיבה האישית או המעורבת, הסכמה למעקב ספציפי תוך איסוף נתוני תקשורת ותוכן והסכמה לקריאת תוכן תכתובת האי-מייל האישית שלו באותן תיבות.
 • אין לבצע מעקב אחר העובד ממניעים פסולים, ובלתי מוגדרים; קביעת מטרה כוללנית, חסרת זיקה לאינטרסים הלגיטימיים של מקום העבודה, לא תוכר כ"תכלית ראויה" המצדיקה מעקב אחר תכתובת אי-מייל של העובד, איסוף מידע ושימוש במידע שהפיק המעסיק מאותה תכתובת.
 • אם המעסיק מבקש לחדור לתיבה הפרטית של העובד ללא הסכמת העובד, לא יוכל לעשות כן אלא אם בית הדין האזורי לעבודה יוציא צו שיפוטי לחיפוש ותפיסה של ראיות פוטנציאליות, מסוג צו אנטון פילר אשר יינתן בנסיבות חריגות ביותר.

הערעור נתקבל, נפסלה קבילותן של תכתובות האי-מייל מתיבת הדואר של המערערת - נקבע כי חדירתה של החברה לתכתובת האישית של המערערת במחשב ובתיבת הדואר שהוקצו לשימושה במקום העבודה, מבלי שהתבקשה ומבלי שניתנה הסכמתה מרצון ומדעת, מכללא או במפורש, מהווה פגיעה בפרטיותה

בערעור הנוסף שצורף לתיק נקבע שתכתובות האי-מייל הפרטיות מתיבת הדואר הפרטית של העובד אשר נמצאו על השָרָת של המעסיק אינן קבילות כראיה.

משמעות

 • המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לקיים חדירה לתוכן התכתובת האישית שמקיים העובד בתיבות אלה, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת.
 • המעסיק רשאי להיכנס לתוכן תכתובת אישית רק לאחר שביקש מראש וקיבל הסכמת העובד לכך, במפורש, מדעת ומרצון חופשי.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.