שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = באופן עקרוני נדרש צו בית משפט כדי לעצור אדם, אך קיימים מקרים בהם שוטר רשאי לבצע מעצר גם ללא צו
 +
|מידע2=ניתן לעצור אדם ללא צו למשך 48 שעות לכל היותר, ולאחר מכן יש לקבל צו מבית המשפט בכדי להאריך את משך המעצר
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = ניתן לקבל פיצוי בגין מעצר שווא
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 56: שורה 57:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)
 
+
* [https://www.police.gov.il/menifa/02.14.01.34_6.pdf פקודת המטה הארצי מס' 14.01.34 ממום 08.10.2013] - עיכוב, מעצר ושחרור
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
  

גרסה מ־13:03, 21 ביולי 2021

הקדמה:

באופן עקרוני נדרש צו בית משפט כדי לעצור אדם, אך קיימים מקרים בהם שוטר רשאי לבצע מעצר גם ללא צו
ניתן לעצור אדם ללא צו למשך 48 שעות לכל היותר, ולאחר מכן יש לקבל צו מבית המשפט בכדי להאריך את משך המעצר
ניתן לקבל פיצוי בגין מעצר שווא
לפרטים נוספים ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)

באופן כללי, כדי לעצור אדם נדרש צו מאת בית משפט.

 • עם זאת, קיימים מקרים בהם שוטר מוסמך לעצור אדם, גם ללא צו.
 • לצורך ביצוע המעצר, אם החשוד מתנגד למעצר או מתחמק ממנו – רשאי השוטר להשתמש בכח סביר.
 • ניתן לעצור אדם בלא צו של שופט עד 24 שעות, ולכל היותר למשך 48 שעות מתחילת המעצר. לצורך הארכת מעצר מעבר ל-48 שעות – יש להביא את החשוד בפני שופט.

חשד לביצוע עבירות בגינן שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו

 • נוסף על כן, שוטר יכול לעצור אדם אם יש לו יסוד סביר לחשד שעבר אחת מן העבירות הבאות:
  • עבירת אלימות בבן משפחה.
  • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר.
  • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים, למעט שימוש או החזקת סם לשימוש עצמי.
  • עבירת ביטחון.
  • עבירה שדינה מאסר עולם או מיתה.

עבירות שנעשות בפניו של השוטר בגינן ניתן לעצור ללא צו

 • מקרים נוספים בהם מוקנית בדין סמכות לשוטר לעצור אדם ללא צו של שופט:
  • התקהלות בלתי חוקית או התפרעות במקום ציבורי.
  • יסוד סביר לחשוד שאדם מחזיק או מעביר רכוש גנוב או שהחזקתו אסורה.
  • אדם המחזיק כלי נשק טעון או סכין כשהוא שיכור.
  • אדם העובר עבירה על פקודת התעבורה ומסרב למסור את שמו ומענו או להציג את רישיונו.

מקרים כלליים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ללא צו

 • שוטר מוסמך לעצור אדם שעבר בפניו או בזמן קצר לפני כן עבירה מסוג פשע או עוון והשוטר סבור שאותו אדם עלול לסכן את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
 • כמו כן, מוסמך שוטר לעצור אדם, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירת פשע או עוון (גם אם לא נעשה בפניו), וכן התקיים אחד מאלה:
  • לשוטר יש יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
  • לשוטר יש יסוד סביר לחשש שאי מעצרו של החשוד יביא לשיבוש הליכי משפט (העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת).
  • לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה .
  • אותו אדם הפר תנאי מתנאי שחרור בערובה או תנאי תכנית פיקוח אלקטרוני, או עומד להימלט מהדין או שיש יסוד סביר שהוא נמלט ממשמורת חוקית (למשל מי שלא חזר לבית הסוהר לאחר חופשה).
 • בנוסף שוטר מוסמך לעצור אדם, אם אותו אדם מסרב או מפריע לעיכוב.

בירור בפני הקצין הממונה

ככלל, שוטר שעצר אדם ללא צו מעצר, חייב להביאו ללא דיחוי לתחנת משטרה, בפני קצין ממונה על החקירות, ובהיעדרו – בפני מפקד התחנה או קצין הממונה על התחנה. בהגיעו לתחנת המשטרה, אם לא הוחלט על שחרורו קודם לכן, צפוי לחשוד העצור בירור בפני הקצין הממונה. הקצין הממונה יברר אם אכן התקיים אחד התנאים למעצר, כמפורט לעיל, או – אם קיימת אחת מעילות המעצר הבאות: שיבוש: יסוד סביר לחשש לשיבוב הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, או להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת. מסוכנות: יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה. צורכי חקירה: יש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר. לקצין הממונה יש סמכות להורות על מעצרו של אדם שהגיע לתחנת המשטרה כשאינו עצור, אם מצא הקצין שמתקיימת אחת מעילות המעצר. חשוד שהוחלט ע"י הקצין הממונה על מעצרו והרשות החוקרת מבקשת להמשיך ולהאריך את מעצרו – יובא בפני שופט לא יאוחר מ-48 שעות לכל היותר מרגע תחילת המעצר. ככל שלא התקיימו התנאים או העילות למעצר – על הקצין הממונה להורות של שחרורו של החשוד.

 • הקצין הממונה יבדוק אם קיימת אפשרות לחלופת מעצר (שחרור בערבות) טרם יורה על מעצר.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות