שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = מעצר ימים הוא מעצר של חשוד טרם הגשת כתב אישום
 
| מידע  = מעצר ימים הוא מעצר של חשוד טרם הגשת כתב אישום
|מידע2=למשטרה יש סמכות לבצע מעצר ראשוני לצורך חקירה, כאשר לצורך הארכת המעצר מעבר ל-24 יש לקבל צו משופט
+
|מידע2=למשטרה יש סמכות לבצע [[מעצר בידי שוטר|מעצר ראשוני]], אך לצורך הארכת המעצר מעבר ל-24 יש לקבל צו משופט
|מידע3=גם אם קיימת הצדקה להמשך המעצר, השופט יבדוק האם ניתן להמיר את המעצר בחלופה שפוגעת בחשוד פחות, כגון שחרור בערובה, מעצר בית וכדומה
+
|מידע3=גם אם קיימת הצדקה להמשך המעצר, תיבחן האפשרות להמיר את המעצר בחלופה פחות פוגענית כגון מעצר בית, שחרור בערבות וכדומה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = לאדם במעצר יש [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין|זכות להתייעץ עם עורך דין]]
 
| חשוב  = לאדם במעצר יש [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין|זכות להתייעץ עם עורך דין]]

גרסה מ־10:08, 19 בספטמבר 2021

הקדמה:

מעצר ימים הוא מעצר של חשוד טרם הגשת כתב אישום
למשטרה יש סמכות לבצע מעצר ראשוני, אך לצורך הארכת המעצר מעבר ל-24 יש לקבל צו משופט
גם אם קיימת הצדקה להמשך המעצר, תיבחן האפשרות להמיר את המעצר בחלופה פחות פוגענית כגון מעצר בית, שחרור בערבות וכדומה

מעצר ימים הוא מעצר המבוצע לצורכי חקירה, טרם הגשת כתב אישום, כאשר האדם העצור מוגדר כ"חשוד".

מעצר חשוד בצו בית משפט

 • בית המשפט יורה על המשך מעצר של חשוד, אם הוא מתרשם כי קיים חשד שהסביר שהחשוד ביצע את העבירה, ובנוסף לכך מתקיימת אחת מן העילות הבאות:
  1. קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.
  2. קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
  3. בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר. במקרה זה תקופת המעצר תהיה קצרה מהרגיל, לפרטים ראו בהמשך.
שימו לב
גם אם בית המשפט מצא שיש הצדקה להמשך המעצר, הוא ישקול האם ניתן להורות על חלופות אחרות אשר פוגעות פחות בחירותו של החשוד, כגון מעצר בית, שחרור בערבות וכדומה.

הארכת מעצר

 • אם המשטרה מבקשת להאריך את מעצר החשוד, יחולו ההוראות הבאות:
  • יש למסור הודעה על מקום ומועד הדיון בהארכת המעצר לחשוד ולעורך הדין שלו, ואם לחשוד אין עורך דין יש למסור את הפרטים לאדם קרוב שהחשוד ביקש שיימסרו לו.
  • הדיון יתקיים בפני החשוד, אלא אם קיימת מניעה בריאותית להתייצבות החשוד בדיון. במקרה זה הדיון יתקיים בפני עורך דינו של החשוד. יש לציין כי אם נפסק לחשוד הארכת מעצר שלא בפניו, והמניעה הבריאותית חדלה להתקיים (למשל אם החשוד שוחרר מבית חולים), יתקיים דיון חוזר בהארכת המעצר, אם החשוד יבקש זאת.
  • הדיון יתקיים בפומבי, אך השופט יכול להורות לקיימו בדלתיים סגורות.
טיפ

משך תקופת המעצר

 • באופן כללי, בית המשפט מוסמך להורות על מעצר ימים לתקופות שלא יעלו על 15 ימים כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של 75 ימים.
 • למרות האמור לעיל, ניתן להורות על החזקה במעצר לתקופה של רצופה של 30 ימים, אם הבקשה הוגשה באישור היועמ"ש לממשלה.
 • לאחר 75 ימים, רשאי בית המשפט העליון להאריך את המעצר לתקופה של עד 15 ימים נוספים (לתקופה מצטברת של עד 90 ימים).
 • אם הצו ניתן מהסיבה שלא ניתן לקיים את הליכי החקירה אלא כאשר החשוד נתון במעצר, המעצר יהיה לתקופה שלא תעלה על 5 ימים. אם יש צורך בהארכת המעצר לצורך המשך החקירה, ניתן להאריך את תקופות המעצר כך שלא יעלו על סך מצטבר של 15 ימים.

חקיקה ונהלים