(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(23 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = מעצר ימים הוא מעצר של חשוד טרם הגשת כתב אישום
 +
|מידע2=למשטרה יש סמכות לבצע [[מעצר בידי שוטר|מעצר ראשוני]], אך כדי להאריך את המעצר מעבר ל-24 שעות יש לקבל צו מבית משפט
 +
|מידע3=גם כשיש הצדקה להמשך המעצר, תיבחן האפשרות להמיר את המעצר בחלופה פוגענית פחות כגון שחרור בערבות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = לאדם במעצר יש [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין|זכות להתייעץ עם עורך דין]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = לפרטים ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm#Seif69 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[אנשים בהליכים פליליים]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]]
 +
| [[חלופת מעצר בהחלטת בית משפט (שחרור בערבות)]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מעצר ימים הוא מעצר המבוצע לצורכי חקירה, טרם הגשת כתב אישום.
+
מעצר ימים הוא מעצר המבוצע לצורכי חקירה, טרם הגשת כתב אישום, כאשר האדם העצור מוגדר כ"חשוד".
 
* [[מעצר בידי שוטר|למשטרה יש סמכות לבצע מעצר ראשוני]] שלא יעלה על 24 שעות, אך כדי להאריך את תקופת המעצר עליה לבקש צו מעצר מבית המשפט.
 
* [[מעצר בידי שוטר|למשטרה יש סמכות לבצע מעצר ראשוני]] שלא יעלה על 24 שעות, אך כדי להאריך את תקופת המעצר עליה לבקש צו מעצר מבית המשפט.
 +
* אם השופט נתן צו למעצר שלא בנוכחות האדם החשוד, אותו אדם יובא בפני שופט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות משעת מעצר.
 +
* לאדם במעצר יש [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין|זכות להתייעץ עם עורך דין]].
  
==תנאים להורות על מעצר חשוד==
+
==מעצר חשוד בצו בית משפט==
* בית המשפט יורה על המשך מעצר של חשוד, אם הוא מתרשם כי קיים חשד שהסביר שהחשוד ביצע את העבירה, ובנוסף לכך מתקיימת אחת מן העילות הבאות:
+
* בית המשפט יורה על המשך מעצר של חשוד, אם הוא מתרשם כי קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירה בה הוא נחשד, ובנוסף לכך מתקיימת אחת מן העילות הבאות:
** קיים חשד סביר לשיבוש הליכי חקירה אם החשוד לא ייעצר.
+
*# '''שיבוש''': קיים יסוד סביר לחשש כי שחרור האדם ממעצר יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, או להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
** אי מעצר חשוד עלול להוות סיכון לאדם או לציבור.
+
*# '''מסוכנות''': קיים יסוד סביר לחשש כי שחרור האדם ממעצר יסכן את ביטחונו של אדם אחר, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
** נדרשות פעולות חקירה היכולות להתבצע אך ורק אגב מעצר.
+
*# '''צורכי חקירה''': בית המשפט מתרשם כי ניתן לקיים את הליכי החקירה הנדרשים רק כשהחשוד במעצר. במקרה זה בית המשפט ינמק את ההחלטה ותקופת המעצר תהיה קצרה מהרגיל. לפרטים בדבר משך תקופת המעצר ראו [[#משך תקופת המעצר|בהמשך]].
* בית המשפט יכול להורות על מעצר ימים עד לתקופה של 30 ימים.
+
{{שימו לב|גם אם בית המשפט מצא שיש הצדקה להמשך המעצר, הוא יבדוק האם ניתן להורות על חלופות אחרות אשר פוגעות פחות בחירותו של החשוד, כגון מעצר בית, [[חלופת מעצר בהחלטת בית משפט (שחרור בערבות)|שחרור בערבות]] וכדומה.}}
* לבקשת המשטרה ובאישור היועמ"ש לממשלה, בית המשפט רשאי להאריך את המעצר לתקופה של עד 75 ימים, וזאת כאשר יש חשש כי אם החשוד ישוחרר ממעצר הוא יבצע מעשים פליליים או שהחקירה תיפגע.
+
===הארכת מעצר===
* הארכת המעצר מעבר ל-75 ימים יכולה להיעשות רק על ידי בית המשפט העליון, ובמקרים נדירים.
+
* אם המשטרה מבקשת להאריך את מעצר החשוד, יחולו ההוראות הבאות:
{{שימו לב|גם אם בית המשפט מצא שיש הצדקה להמשך המעצר, הוא ישקול האם ניתן להורות על חלופות אחרות אשר פוגעות פחות בחירותו של החשוד, כגון מעצר בית, שחרור בערבות וכדומה.}}
+
** יש למסור הודעה על מקום ומועד הדיון בהארכת המעצר לחשוד ולעורך הדין שלו, ואם לחשוד אין עורך דין יש למסור את הפרטים לאדם קרוב שהחשוד ביקש שיימסרו לו.
 +
** הדיון יתקיים בפני החשוד, אלא אם קיימת מניעה בריאותית להתייצבות החשוד בדיון, ואז הדיון יתקיים בפני עורך דינו של החשוד. במקרה שבית המשפט פסק לחשוד הארכת מעצר שלא בפניו, החשוד יכול לדורש דיון חוזר בהארכת המעצר כאשר הוא כבר מסוגל להתייצב לדיון (וכל עוד תקופת המעצר בתוקף).
 +
** הדיון יתקיים בפומבי, אך השופט יכול להורות לקיימו בדלתיים סגורות.
 +
{{טיפ|
 +
* לאדם במעצר יש זכות להתייעץ עם עורך דין ללא דיחוי, ובכל מקרה יש לו זכות להתייעץ עם עורך דין לפני שהוא מובא בפני שופט לצורך הארכת מעצר. לפרטים ראו [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]].
 +
* במקרים מסוימים אדם עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]].}}
  
== פסקי דין ==
+
===משך תקופת המעצר===
 
+
* באופן כללי, בית המשפט מוסמך להורות על מעצר ימים לתקופות שלא יעלו על 15 ימים כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של 75 ימים.
 
+
* למרות האמור לעיל, ניתן להורות על החזקה במעצר לתקופה של רצופה של 30 ימים, אם הבקשה הוגשה באישור היועמ"ש לממשלה.
== חקיקה ונהלים ==
+
* לאחר 75 ימים, רשאי בית המשפט העליון להאריך את המעצר לתקופה של עד 15 ימים נוספים (לתקופה מצטברת של עד 90 ימים).
 
+
* אם הצו ניתן מהסיבה שלא ניתן לקיים את הליכי החקירה אלא כאשר החשוד נתון במעצר, המעצר יהיה לתקופה שלא תעלה על 5 ימים. אם יש צורך בהארכת המעצר לשם המשך החקירה, ניתן להאריך את תקופות המעצר עד לסך מצטבר של 15 ימים.
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
 
 
 
== תודות ==
 
  
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm#Seif69 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)].
 +
* [https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/43000.pdf הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.3000 מיום 19.12.2002] - הארכת מעצר מעל 30 ימים.
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
שורה 44: שורה 53:
 
{{מטא
 
{{מטא
 
|סוג ערך = מושגים
 
|סוג ערך = מושגים
|תחום תוכן =  
+
|תחום תוכן = המשפט הפלילי
 
}}
 
}}
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
+
[[ar:اعتقال على ذمة التحقيق (اعتقال أيام)]]

גרסה אחרונה מ־14:19, 13 ביולי 2022

הקדמה:

מעצר ימים הוא מעצר של חשוד טרם הגשת כתב אישום
למשטרה יש סמכות לבצע מעצר ראשוני, אך כדי להאריך את המעצר מעבר ל-24 שעות יש לקבל צו מבית משפט
גם כשיש הצדקה להמשך המעצר, תיבחן האפשרות להמיר את המעצר בחלופה פוגענית פחות כגון שחרור בערבות

מעצר ימים הוא מעצר המבוצע לצורכי חקירה, טרם הגשת כתב אישום, כאשר האדם העצור מוגדר כ"חשוד".

מעצר חשוד בצו בית משפט

 • בית המשפט יורה על המשך מעצר של חשוד, אם הוא מתרשם כי קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירה בה הוא נחשד, ובנוסף לכך מתקיימת אחת מן העילות הבאות:
  1. שיבוש: קיים יסוד סביר לחשש כי שחרור האדם ממעצר יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, או להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
  2. מסוכנות: קיים יסוד סביר לחשש כי שחרור האדם ממעצר יסכן את ביטחונו של אדם אחר, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
  3. צורכי חקירה: בית המשפט מתרשם כי ניתן לקיים את הליכי החקירה הנדרשים רק כשהחשוד במעצר. במקרה זה בית המשפט ינמק את ההחלטה ותקופת המעצר תהיה קצרה מהרגיל. לפרטים בדבר משך תקופת המעצר ראו בהמשך.
שימו לב
גם אם בית המשפט מצא שיש הצדקה להמשך המעצר, הוא יבדוק האם ניתן להורות על חלופות אחרות אשר פוגעות פחות בחירותו של החשוד, כגון מעצר בית, שחרור בערבות וכדומה.

הארכת מעצר

 • אם המשטרה מבקשת להאריך את מעצר החשוד, יחולו ההוראות הבאות:
  • יש למסור הודעה על מקום ומועד הדיון בהארכת המעצר לחשוד ולעורך הדין שלו, ואם לחשוד אין עורך דין יש למסור את הפרטים לאדם קרוב שהחשוד ביקש שיימסרו לו.
  • הדיון יתקיים בפני החשוד, אלא אם קיימת מניעה בריאותית להתייצבות החשוד בדיון, ואז הדיון יתקיים בפני עורך דינו של החשוד. במקרה שבית המשפט פסק לחשוד הארכת מעצר שלא בפניו, החשוד יכול לדורש דיון חוזר בהארכת המעצר כאשר הוא כבר מסוגל להתייצב לדיון (וכל עוד תקופת המעצר בתוקף).
  • הדיון יתקיים בפומבי, אך השופט יכול להורות לקיימו בדלתיים סגורות.
טיפ

משך תקופת המעצר

 • באופן כללי, בית המשפט מוסמך להורות על מעצר ימים לתקופות שלא יעלו על 15 ימים כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של 75 ימים.
 • למרות האמור לעיל, ניתן להורות על החזקה במעצר לתקופה של רצופה של 30 ימים, אם הבקשה הוגשה באישור היועמ"ש לממשלה.
 • לאחר 75 ימים, רשאי בית המשפט העליון להאריך את המעצר לתקופה של עד 15 ימים נוספים (לתקופה מצטברת של עד 90 ימים).
 • אם הצו ניתן מהסיבה שלא ניתן לקיים את הליכי החקירה אלא כאשר החשוד נתון במעצר, המעצר יהיה לתקופה שלא תעלה על 5 ימים. אם יש צורך בהארכת המעצר לשם המשך החקירה, ניתן להאריך את תקופות המעצר עד לסך מצטבר של 15 ימים.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים