הקדמה:

מעצר ימים הוא מעצר המבוצע לצורכי חקירה, טרם הגשת כתב אישום.

תנאים להורות על מעצר חשוד

  • בית המשפט יורה על המשך מעצר של חשוד, אם הוא מתרשם כי קיים חשד שהסביר שהחשוד ביצע את העבירה, ובנוסף לכך מתקיימת אחת מן העילות הבאות:
    • קיים חשד סביר לשיבוש הליכי חקירה אם החשוד לא ייעצר.
    • אי מעצר חשוד עלול להוות סיכון לאדם או לציבור.
    • נדרשות פעולות חקירה היכולות להתבצע אך ורק אגב מעצר.
  • גם אם בית המשפט מצא שיש הצדקה להמשך המעצר, הוא ישקול האם ניתן להורות על חלופות אחרות אשר פוגעות פחות בחירותו של החשוד, כגון מעצר בית, שחרור בערבות וכדומה.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות