(משך מעצר קטין לפני הגשת כתב אישום)
 
(19 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = אסור לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין
+
| איסור = אין לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין
|מידע2= מעצר לפני הגשת כתב אישום נועד בדרךך כלל לצרכי חקירה והוא מכונה גם "מעצר ימים"
+
| איסור2 = אסור לאזוק קטין במקום ציבורי, אם ניתן להשיג את מטרת האיזוק בדרך שתפגע פחות בקטין  
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> אסור לאזוק קטין במקום ציבורי, אם ניתן להשיג את מטרת האיזוק בדרך שפגיעתה בקטין פחותה
+
| חשוב  = קטין יוחזק במעצר בהפרדה מעצירים בגירים
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> קטין יוחזק במעצר בהפרדה מעצירים בגירים
+
| מידע=משך זמן המעצר המקסימלי של קטין לפני הגשת כתב אישום הוא 10 ימים. ניתן להאריך את המעצר ב-10 ימים נוספים, ובמקרים מסוימים אף מעבר לכך
| מידע3=משך זמן המעצר המקסימלי של קטין לפני הגשת כתב אישום הנו 10 ימים, וניתן להאריך את המעצר ב-10 ימים נוספים, ובמקרים מסוימים גם מעבר לכך
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/guides/public_defender_public_information?chapterIndex=2 באתר השירותים והמידע הממשלתי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 19: שורה 18:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[קטינים בהליך הפלילי]]
 
| [[קטינים בהליך הפלילי]]
| [[ תנאי המעצר של קטין]]
+
| [[מעצר קטין עד תום ההליכים]]
| [[זכויות ילדים ונוער]]
+
| [[תנאי המעצר של קטין]]
| [[המשפט הפלילי]]
+
| [[ילדים ונוער]]
 +
| [[אנשים בהליכים פליליים]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
החוק קובע את הנסיבות שבהם ניתן להחזיק קטין במעצר לפני הגת כתב אישום, והוא מטיל הגבלות על משך המעצר ותנאיו.
+
החוק קובע את הנסיבות שבהן ניתן להחזיק קטין במעצר לפני הגשת כתב אישום, ואת ההגבלות על משך המעצר ותנאיו.
 
* קטין שנעצר שלא בצו שופט [[הבאת קטין עצור בפני שופט|יובא בפני שופט]] להארכת מעצרו בתוך פרק זמן קצוב.  
 
* קטין שנעצר שלא בצו שופט [[הבאת קטין עצור בפני שופט|יובא בפני שופט]] להארכת מעצרו בתוך פרק זמן קצוב.  
*שופט רשאי להורות על מעצרו של חשוד עוד לפני הגשת כתב אישום, אם הוא שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה שעונשה מעל 3 חודשים ומתקיימת אחת מעילות אלה:
+
* בית המשפט רשאי להורות על מעצרו של קטין חשוד עוד לפני הגשת כתב אישום, אם הוא שוכנע כי קיים חשד סביר שהוא עבר עבירה שעונשה הוא 3 חודשי מאסר ומעלה ומתקיימת אחת מהעילות הבאות:
**  קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, או לפגיעה בראיות .
+
**  קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, או לפגיעה בראיות.
**   קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם אחר או את בטחון המדינה;
+
** קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם אחר או את בטחון המדינה.
** בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.
+
** בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם, אלא כשהחשוד נתון במעצר.
 
* משך המעצר של קטין לפני הגשת כתב אישום מוגבל בזמן, וניתן להאריכו רק בתנאים מסוימים.  
 
* משך המעצר של קטין לפני הגשת כתב אישום מוגבל בזמן, וניתן להאריכו רק בתנאים מסוימים.  
 
*אסור לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין.  
 
*אסור לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין.  
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* קטינים מעל גיל 12 ומתחת לגיל 18 שנעצרו וטרם הוגש נגד כתב אישום.
+
* קטינים מעל גיל 12 ומתחת לגיל 18 שנעצרו וטרם הוגש נגדם כתב אישום.
  
 
==משך מעצר קטין לפני הגשת כתב אישום ==
 
==משך מעצר קטין לפני הגשת כתב אישום ==
*   סעיף 10ט  ל [[חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)]] קובע שתקופת המעצר של קטין לא תעלה על 10 ימים.
+
* ככלל, תקופת המעצר של קטין לא תעלה על 10 ימים.
 
* שופט רשאי להאריך את המעצר לתקופות שלא יעלו על 10 ימים כל אחת, ובתנאי שסך כל המעצר בגין אותו חשד לא יעלה על 20 יום.
 
* שופט רשאי להאריך את המעצר לתקופות שלא יעלו על 10 ימים כל אחת, ובתנאי שסך כל המעצר בגין אותו חשד לא יעלה על 20 יום.
* כאשר המעצר מתבצע מהטעם שבית המשפט שוכנע שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר, משך המעצר לא יעלה על 5 ימים, אך בית המשפט יכול להאריך תקופה זו, ובתנאי שמשך המעצר הכולל לא יעלה על 15 ימים.
+
* כאשר המעצר מתבצע מפני שבית המשפט שוכנע שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר, משך המעצר לא יעלה על 5 ימים, אך בית המשפט יכול להאריך תקופה זו, ובתנאי שמשך המעצר הכולל לא יעלה על 15 ימים.
 
* באישור היועץ המשפטי לממשלה, ניתן להגיש בקשה להארכת מעצרו של הקטין מעבר ל- 20 יום.
 
* באישור היועץ המשפטי לממשלה, ניתן להגיש בקשה להארכת מעצרו של הקטין מעבר ל- 20 יום.
  
 
==תנאי המעצר==
 
==תנאי המעצר==
 
* למידע על תנאי המעצר של קטין ועל זכויותיו בעת המעצר ראו [[תנאי המעצר של קטין]]
 
* למידע על תנאי המעצר של קטין ועל זכויותיו בעת המעצר ראו [[תנאי המעצר של קטין]]
<!--
 
==למי ואיך פונים==
 
זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
* לאחר שהקטין נעצר וחקירתו נסתיימה, יש לשחררו מהמעצר.
 
* לאחר שהקטין נעצר וחקירתו נסתיימה, יש לשחררו מהמעצר.
*למרות זאת, אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ובית המשפט שוכנע כי יש עילה לכאורה לבקש את [[מעצר קטין עד תום ההליכים | מעצרו עד תום ההליכים]], רשאי שופט להאריך את המעצר לתקופה שלא תעלה על 5 ימים, ובתנאי שסך כל תקופת המעצר לא תעלה על 20 יום.
+
*למרות זאת, אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגד הקטין ובית המשפט שוכנע כי יש עילה לכאורה לבקש את [[מעצר קטין עד תום ההליכים|מעצרו עד תום ההליכים]], רשאי שופט להאריך את המעצר לתקופה שלא תעלה על 5 ימים, ובתנאי שסך כל תקופת המעצר לא תעלה על 20 יום.
 
* באישור היועץ המשפטי לממשלה ניתן להאריך את תקופת המעצר מעבר ל-20 יום.
 
* באישור היועץ המשפטי לממשלה ניתן להאריך את תקופת המעצר מעבר ל-20 יום.
* קטין חשוד הנתון במעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום תוך 40 ימים לאחר מעצרו, ישוחרר מן המעצר.
+
* קטין חשוד הנתון במעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום בתוך 40 ימים לאחר מעצרו, ישוחרר מהמעצר.
 
<!--
 
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 59: שורה 56:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
*כל קטין עצור, או שהוגש כנגדו כתב אישום, זכאי [[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי|לייצוג על ידי סניגור ציבורי]], ללא תלות במצבו הכלכלי של הקטין, או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה בה הוא חשוד או מואשם. לפרטים נוספים ראו  [[ייצוג קטין בהליך הפלילי על ידי סניגור מהסניגוריה הציבורית]]
+
*כל קטין עצור, או שהוגש כנגדו כתב אישום, זכאי [[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי|לייצוג על ידי סניגור ציבורי]], ללא תלות במצבם הכלכלי של הקטין או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה שהוא חשוד או מואשם בביצועה. לפרטים נוספים ראו  [[ייצוג משפטי לקטינים בהליך הפלילי מטעם הסניגוריה הציבורית]].
 +
*שחרור קטין ממעצר- כאשר השוטר או ביהמ"ש מורים לשחרר קטין ממעצר יש למסור להורה הקטין או לקרוב אחר הודעה בדבר שחרורו אלא אם מסירת ההודעה עלולה לפגועה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.
 +
 
 +
==חקיקה ונהלים==
 +
*[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/305_004.htm#Seif75 חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971] - סעיפים 10ט ו-13
 +
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
==endarticle==
+
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
== ארגוני סיוע ==
 +
{{הטמעת כותרת|קטינים בהליך הפלילי #ארגוני סיוע}}
 +
 
 +
== גורמי ממשל ==
 +
* [[הסניגוריה הציבורית]]
 +
* [[בית המשפט לנוער]]
 +
* [[שירות המבחן לנוער]]
 +
* [[משטרת ישראל]]
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
[[ קטגוריה: קטינים בהליך הפלילי]]
+
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
[[קטגוריה: זכויות ילדים ונוער]]
+
[[קטגוריה:קטינים בהליך הפלילי]]
[[ קטגוריה:המשפט הפלילי]]
+
[[קטגוריה:קטינים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות ילדים ונוער]]
 +
[[קטגוריה:פרסום לנוער]]
 +
[[ar:اعتقال قاصر قبل تقديم لائحة اتهام]]

גרסה אחרונה מ־13:28, 22 בפברואר 2021

הקדמה:

אין לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין
אסור לאזוק קטין במקום ציבורי, אם ניתן להשיג את מטרת האיזוק בדרך שתפגע פחות בקטין
קטין יוחזק במעצר בהפרדה מעצירים בגירים
משך זמן המעצר המקסימלי של קטין לפני הגשת כתב אישום הוא 10 ימים. ניתן להאריך את המעצר ב-10 ימים נוספים, ובמקרים מסוימים אף מעבר לכך


החוק קובע את הנסיבות שבהן ניתן להחזיק קטין במעצר לפני הגשת כתב אישום, ואת ההגבלות על משך המעצר ותנאיו.

 • קטין שנעצר שלא בצו שופט יובא בפני שופט להארכת מעצרו בתוך פרק זמן קצוב.
 • בית המשפט רשאי להורות על מעצרו של קטין חשוד עוד לפני הגשת כתב אישום, אם הוא שוכנע כי קיים חשד סביר שהוא עבר עבירה שעונשה הוא 3 חודשי מאסר ומעלה ומתקיימת אחת מהעילות הבאות:
  • קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, או לפגיעה בראיות.
  • קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם אחר או את בטחון המדינה.
  • בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם, אלא כשהחשוד נתון במעצר.
 • משך המעצר של קטין לפני הגשת כתב אישום מוגבל בזמן, וניתן להאריכו רק בתנאים מסוימים.
 • אסור לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים מעל גיל 12 ומתחת לגיל 18 שנעצרו וטרם הוגש נגדם כתב אישום.

משך מעצר קטין לפני הגשת כתב אישום

 • ככלל, תקופת המעצר של קטין לא תעלה על 10 ימים.
 • שופט רשאי להאריך את המעצר לתקופות שלא יעלו על 10 ימים כל אחת, ובתנאי שסך כל המעצר בגין אותו חשד לא יעלה על 20 יום.
 • כאשר המעצר מתבצע מפני שבית המשפט שוכנע שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר, משך המעצר לא יעלה על 5 ימים, אך בית המשפט יכול להאריך תקופה זו, ובתנאי שמשך המעצר הכולל לא יעלה על 15 ימים.
 • באישור היועץ המשפטי לממשלה, ניתן להגיש בקשה להארכת מעצרו של הקטין מעבר ל- 20 יום.

תנאי המעצר

שלבי ההליך

 • לאחר שהקטין נעצר וחקירתו נסתיימה, יש לשחררו מהמעצר.
 • למרות זאת, אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגד הקטין ובית המשפט שוכנע כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר לתקופה שלא תעלה על 5 ימים, ובתנאי שסך כל תקופת המעצר לא תעלה על 20 יום.
 • באישור היועץ המשפטי לממשלה ניתן להאריך את תקופת המעצר מעבר ל-20 יום.
 • קטין חשוד הנתון במעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום בתוך 40 ימים לאחר מעצרו, ישוחרר מהמעצר.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל