(הוספת פורום של האגודה לתרבות הדיור)
שורה 50: שורה 50:
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
<!--
 
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
-->
 
 
*[http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=641&ArticleID=632&sng=1 אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה]
 
*[http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=641&ArticleID=632&sng=1 אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה]
*[http://www.malraz.org.il/?CategoryID=162 המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום בישראל - מלר"ז]
+
*[http://www.malraz.org.il/?CategoryID=162 המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל - מלר"ז]
 
*[http://www.tarbut-hadiur.gov.il/Default.aspx?set=3:2&id=99 האגודה לתרבות הדיור]
 
*[http://www.tarbut-hadiur.gov.il/Default.aspx?set=3:2&id=99 האגודה לתרבות הדיור]
  
שורה 61: שורה 57:
 
* [[משטרת ישראל]]
 
* [[משטרת ישראל]]
 
* הגופים הבאים ברשות המקומית:
 
* הגופים הבאים ברשות המקומית:
**פיקוח עירוני.
+
**פיקוח עירוני
**הממונה על איכות הסביבה.
+
**הממונה על איכות הסביבה
**מועצת העירייה.
+
**מועצת העירייה
**מחלקת רישוי עסקים.
+
**מחלקת רישוי עסקים
**הועדה המקומית לתכנון ובניה.
+
**הוועדה המקומית לתכנון ובניה
* [http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Documents/LocalUnits2012%20(2).pdf יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה].
+
* [http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Documents/LocalUnits2012%20(2).pdf יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה]  
 
* המשטרה הירוקה (זרוע האכיפה של [[המשרד להגנת הסביבה]]) בטל' 9788888- 08.
 
* המשטרה הירוקה (זרוע האכיפה של [[המשרד להגנת הסביבה]]) בטל' 9788888- 08.
* [[המשרד להגנת הסביבה]].
+
* [[המשרד להגנת הסביבה]]
* [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HagafLrishomMekakein/LeskotHpikamekarkein/YeziratKesherMefakchimnew.htm המפקח על רישום המקרקעין] מתוך אתר משרד המשפטים.
+
* [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HagafLrishomMekakein/LeskotHpikamekarkein/YeziratKesherMefakchimnew.htm המפקח על רישום המקרקעין] מתוך אתר משרד המשפטים
* בית משפט השלום.
+
* בית משפט השלום
  
 
==תקדימים משפטיים==
 
==תקדימים משפטיים==

גרסה מ־13:06, 30 בינואר 2013

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

אחד מהמפגעים הסביבתיים הנפוצים ביותר בו אנו נתקלים הוא מפגע הרעש. קיים מגוון רחב של מקורות רעש אפשריים.

המערכת החקיקתית מתייחסת הן לגרימת רעש באופן כללי, והן לגרימת רעש ממקורות ספציפיים, כגון אזעקות רכב, מזגנים, שיפוצים ותיקונים. רעש בניגוד להגבלות ולאיסורים שנקבעו בחוקים ובתקנות מהווה רעש בלתי חוקי.

פורטל מפגעי רעש עוסק בהגבלות ובאיסורים החלים על מקורות רעש ספציפיים ובדרכים למניעתם, הפסקתם או הפחתתם.

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל מטפלים

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תגיות

endarticle

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גםתבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי