(גורמי ממשל)
(גורמי ממשל)
שורה 69: שורה 69:
  
 
==גורמי ממשל ==
 
==גורמי ממשל ==
* [https://www.gov.il/he/departments/general/preventive_police_noise משטרת ישראל] - מוקד 100
+
* [[מפגעי רעש ומטרדי רעש/גורמי ממשל|לרשימת גורמי ממשל העוסקים בתחום מפגעי רעש ומטרדי רעש]]
* הגופים הבאים ברשות המקומית:
 
** פיקוח עירוני
 
** הממונה על איכות הסביבה
 
** מועצת העירייה
 
** מחלקת רישוי עסקים
 
** הוועדה המקומית לתכנון ובניה
 
* [http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Documents/LocalUnits.pdf יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה]
 
* המשטרה הירוקה (זרוע האכיפה של [[המשרד להגנת הסביבה]]) בטל' 9788888- 08.
 
* [[המשרד להגנת הסביבה]]
 
* [[המוסד לבטיחות ולגיהות]]
 
* [https://employment.molsa.gov.il/about/units/pages/safetyAndHealth.aspx משרד העבודה והרווחה - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית]  
 
* [http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/shalom.htm בתי משפט השלום]
 
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־12:21, 11 באפריל 2019

פורטל מפגעי רעש עוסק בהגבלות ובאיסורים החלים על מקורות רעש ספציפיים ובדרכים למניעתם, הפסקתם או הפחתתם.

אחד מהמפגעים הסביבתיים הנפוצים ביותר בו אנו נתקלים הוא מפגע הרעש. קיים מגוון רחב של מקורות רעש אפשריים.

המערכת החקיקתית מתייחסת הן לגרימת רעש באופן כללי, והן לגרימת רעש ממקורות ספציפיים, כגון אזעקות רכב, מזגנים, שיפוצים ותיקונים. רעש בניגוד להגבלות ולאיסורים שנקבעו בחוקים ובתקנות מהווה רעש בלתי חוקי.


הגבלת רעש בעבודה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים