שורה 69: שורה 69:
 
==חוקים ותקנות==
 
==חוקים ותקנות==
 
* [[חוק למניעת מפגעים]]
 
* [[חוק למניעת מפגעים]]
* [[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]]
 
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)]]
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)]]
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)]]
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)]]
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)]]  
+
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)]]
 +
* [[תקנות בטיחות בעבודה| תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובד ברעש)]]
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_001.htm חוק ארגון הפיקוח על העבודה], התשי"ד-1954 (באדיבות אתר נבו)
 +
 
 +
* [[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]]
  
 
==הרחבות ופרסומים==
 
==הרחבות ופרסומים==
* [http://miftan.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=097dadc2-6c38-4dbe-9e93-fee89f45ae3f&page=6247a5a8-d102-4e6e-ac0b-621f1585acc6&fol=081d380d-73e6-40bc-9be9-1f926166217f מפתן על בטוח] - מערכת למידה אינטרנטית להעלאת מודעות לנושאי בטיחות.
+
* [http://miftan.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=097dadc2-6c38-4dbe-9e93-fee89f45ae3f&page=6247a5a8-d102-4e6e-ac0b-621f1585acc6&fol=081d380d-73e6-40bc-9be9-1f926166217f רעש] - באתר מפתן על בטוח (אתר למידה אינטרנטי להעלאת מודעות לבטיחות).
 
*[http://osh.org.il/site/news/news120110.html רפורמת הרעש באזורי מגורים 2010]
 
*[http://osh.org.il/site/news/news120110.html רפורמת הרעש באזורי מגורים 2010]
 
* [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02384.pdf סקירת מפגעי רעש ומטרדי רעש בישראל ובחקיקה בנושא במספר מדינות בעולם]
 
* [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02384.pdf סקירת מפגעי רעש ומטרדי רעש בישראל ובחקיקה בנושא במספר מדינות בעולם]

גרסה מ־17:55, 2 ביולי 2013

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

אחד מהמפגעים הסביבתיים הנפוצים ביותר בו אנו נתקלים הוא מפגע הרעש. קיים מגוון רחב של מקורות רעש אפשריים.

המערכת החקיקתית מתייחסת הן לגרימת רעש באופן כללי, והן לגרימת רעש ממקורות ספציפיים, כגון אזעקות רכב, מזגנים, שיפוצים ותיקונים. רעש בניגוד להגבלות ולאיסורים שנקבעו בחוקים ובתקנות מהווה רעש בלתי חוקי.

פורטל מפגעי רעש עוסק בהגבלות ובאיסורים החלים על מקורות רעש ספציפיים ובדרכים למניעתם, הפסקתם או הפחתתם.

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תגיות

endarticle

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גםתבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי