שורה 73: שורה 73:
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)]]
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)]]
 
* [[תקנות בטיחות בעבודה| תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)]]  
 
* [[תקנות בטיחות בעבודה| תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)]]  
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_001.htm חוק ארגון הפיקוח על העבודה], התשי"ד-1954 (באדיבות אתר נבו).  
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_001.htm חוק ארגון הפיקוח על העבודה], התשי"ד-1954 (נוסח החוק באדיבות אתר נבו).  
 
 
 
* [[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]]
 
* [[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]]
  

גרסה מ־19:15, 2 ביולי 2013

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני

אחד מהמפגעים הסביבתיים הנפוצים ביותר בו אנו נתקלים הוא מפגע הרעש. קיים מגוון רחב של מקורות רעש אפשריים.

המערכת החקיקתית מתייחסת הן לגרימת רעש באופן כללי, והן לגרימת רעש ממקורות ספציפיים, כגון אזעקות רכב, מזגנים, שיפוצים ותיקונים. רעש בניגוד להגבלות ולאיסורים שנקבעו בחוקים ובתקנות מהווה רעש בלתי חוקי.

פורטל מפגעי רעש עוסק בהגבלות ובאיסורים החלים על מקורות רעש ספציפיים ובדרכים למניעתם, הפסקתם או הפחתתם.

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תגיות

endarticle

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גםתבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי