מ (החלפת טקסט – "{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}} " ב־"")
(חקיקה ונהלים)
שורה 91: שורה 91:
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)]]
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)]]
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)]]
 
* [[תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)]]
* [[תקנות בטיחות בעבודה| תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)]]  
+
* [[תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)]]  
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_001.htm חוק ארגון הפיקוח על העבודה], התשי"ד-1954 (נוסח החוק באדיבות אתר נבו).  
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/026_001.htm חוק ארגון הפיקוח על העבודה], התשי"ד-1954 (נוסח החוק באדיבות אתר נבו).  
 
* [[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]]
 
* [[חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)]]

גרסה מ־12:42, 1 במאי 2014

פורטל מפגעי רעש עוסק בהגבלות ובאיסורים החלים על מקורות רעש ספציפיים ובדרכים למניעתם, הפסקתם או הפחתתם.


אחד מהמפגעים הסביבתיים הנפוצים ביותר בו אנו נתקלים הוא מפגע הרעש. קיים מגוון רחב של מקורות רעש אפשריים.

המערכת החקיקתית מתייחסת הן לגרימת רעש באופן כללי, והן לגרימת רעש ממקורות ספציפיים, כגון אזעקות רכב, מזגנים, שיפוצים ותיקונים. רעש בניגוד להגבלות ולאיסורים שנקבעו בחוקים ובתקנות מהווה רעש בלתי חוקי.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

endarticle