מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
מ (החלפת טקסט – "משרד העבודה והרווחה" ב־"זרוע העבודה")
שורה 17: שורה 17:
 
* [[המשרד להגנת הסביבה]]
 
* [[המשרד להגנת הסביבה]]
 
* [[המוסד לבטיחות ולגיהות]]
 
* [[המוסד לבטיחות ולגיהות]]
* [https://employment.molsa.gov.il/about/units/pages/safetyAndHealth.aspx משרד העבודה והרווחה - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית]  
+
* [https://employment.molsa.gov.il/about/units/pages/safetyAndHealth.aspx זרוע העבודה - מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית]  
 
* [https://www.gov.il/he/departments/topics/shalom_courts בתי משפט השלום]
 
* [https://www.gov.il/he/departments/topics/shalom_courts בתי משפט השלום]
  

גרסה מ־22:32, 12 בספטמבר 2021

הקדמה:

בדף זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בתחום מפגעי רעש ומטרדי רעש


גורמי ממשל - כללי

גורמים ברשות המקומית

 • הגופים הבאים בכל אחת מהרשויות המקומיות עוסקים בנושאים הקשורים למפגעי רעש ומטרדי רעש:
  • פיקוח עירוני
  • הממונה על איכות הסביבה
  • מועצת העירייה
  • מחלקת רישוי עסקים
  • הוועדה המקומית לתכנון ובנייה