(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל/תת-עמוד}} {{תקציר |תוכן=בדף זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בתחו...")
 
מ (רבקה ניר העביר את הדף חדש:מפגעי רעש ומטרדי רעש/גורמי ממשל לשם מפגעי רעש ומטרדי רעש/גורמי ממשל בלי להשאיר הפניה)
(אין הבדלים)

גרסה מ־13:20, 11 באפריל 2019

הקדמה:

בדף זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בתחום מפגעי רעש ומטרדי רעש


גורמי ממשל - כללי

גורמים ברשות המקומית

 • הגופים הבאים בכל אחת מהרשויות המקומיות עוסקים בנושאים הקשורים למפגעי רעש ומטרדי רעש:
  • פיקוח עירוני
  • הממונה על איכות הסביבה
  • מועצת העירייה
  • מחלקת רישוי עסקים
  • הוועדה המקומית לתכנון ובנייה