הקדמה:

במקרים חריגים, תאושר העסקת עובד זר סיעודי גם למטופלים שאינם עומדים בקריטריונים של מבחן הערכת התלות
יכול להיות רלבנטי לחולים שמשתחררים מבתי חולים, תלויים המטופלים על ידי משרד הביטחון ועוד מקרים. ראו פירוט בהמשך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במקרים החריגים המפורטים לעיל, זכאים מטופלים שאינם עומדים בקריטריונים לקבלת היתר להעסקת עובד זר סיעודי, לקבלת היתר להעסקת עובד זר.

מי זכאי?

  • מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות תלות, ובנוסף לכך מתקיימים אצלו אחד מהתנאים הבאים:
  • המטופל מתגורר עם נכה נוסף במשפחה
  • המטופל הורה לשלושה ילדים מתחת לגיל 16
  • המטופל חולה במחלה ממארת, או מחלה קשה, וזקוק להשגחה במשך רוב שעות היום.
  • חולה העומד להשתחרר מבית החולים:

חולה העומד להשתחרר מבית החולים ומקבל מכתב עם אבחנה רפואית המציינת את הצורך ברצף טיפולי, בצירוף תאריך השחרור מבית החולים, יקבל היתר לתקופה של חצי שנה, בכפוף לשיקול הדעת של הוועדה המקצועית המייעצת של יחידת הסמך, במשרד הכלכלה. היתר זה מאפשר העסקת עובד זר, השוהה כדין בישראל, אך לא הבאת עובד מחו"ל. אם ברצונו של המבקש להאריך את אישור העסקת העובד הזר, עליו להגיש בקשה על פי הנהלים הרגילים, כמתואר כאן, כפי שעושה אדם שטרם העסיק עובד זר.

  • תלויים המטופלים על ידי משרד הביטחון:

על הורים שכולים ואלמנות צה"ל, המטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, להגיש בקשה ליחידת הסמך במשרד הכלכלה. לבקשה יש לצרף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול, ומסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש.

תהליך מימוש הזכות

  • נוהל הגשת הבקשה זהה להגשת בקשה של מטופלים העומדים בתנאי הזכאות.
  • לפירוט המלא של הליך הגשת הבקשה ראו כאן.
  • ועדה מיוחדת תדון במקרים החריגים בהתאם לסוג המקרה.

חשוב לדעת

  • מתן היתר במקרים כאלה כפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן מתןהיתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים


מקורות