(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - בלפור 97 בת ים
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 037172323
מייל לפניות
כתובת בלפור 97 בת ים
ישוב בו יושב המרכז בת ים
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות בת ים
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaF4AAJ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש