(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - דרך העמק 7 מגדל העמק
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 046440970
מייל לפניות
כתובת דרך העמק 7 מגדל העמק
ישוב בו יושב המרכז מגדל העמק
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות מגדל העמק
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaPWAAZ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש