(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - הגלבוע 17 יבנה
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 089437799
מייל לפניות
כתובת הגלבוע 17 יבנה
ישוב בו יושב המרכז יבנה
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות יבנה
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaOiAAJ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש