(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־14:01, 13 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - הזרם 10 תל אביב - יפו
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 036815032
מייל לפניות
כתובת הזרם 10 תל אביב - יפו
ישוב בו יושב המרכז תל אביב - יפו
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות תל אביב - יפו
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcgquAAB
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש