(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - הרברט סמואל 13 חדרה
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 046344485
מייל לפניות
כתובת הרברט סמואל 13 חדרה
ישוב בו יושב המרכז חדרה
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות חדרה
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaOOAAZ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש