(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־14:01, 13 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - הרצל 50 שדרות
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 086610124
מייל לפניות
כתובת הרצל 50 שדרות
ישוב בו יושב המרכז שדרות
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות שדרות
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcgriAAB
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש