(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־14:01, 13 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - הרצל 85 קריית שמונה
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 0777044009
מייל לפניות
כתובת הרצל 85 קריית שמונה
ישוב בו יושב המרכז קרית שמונה
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות קרית שמונה
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000Hcgr9AAB
מקור המידע גיידסטאר
קישור לסניף באתר גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש