(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - חיבת ציון 8 אשדוד
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 086318611
מייל לפניות
כתובת חיבת ציון 8 אשדוד
ישוב בו יושב המרכז אשדוד
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות אשדוד
אתר [[]]
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcZAUAA3
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש