(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - חיי יצחק 8 ביתר עילית
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 0747556155
מייל לפניות
כתובת חיי יצחק 8 ביתר עילית
ישוב בו יושב המרכז ביתר עילית
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות ביתר עילית
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaEkAAJ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש