(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - טבריה
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 048267479
מייל לפניות
כתובת טבריה
ישוב בו יושב המרכז טבריה
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות טבריה
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaOdAAJ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש