(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - מגאר
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 0757556155
מייל לפניות
כתובת מגאר
ישוב בו יושב המרכז מגאר
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות מגאר
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaPRAAZ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש