(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־14:01, 13 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - מרדכי סעדיה 3 רמלה
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 0747556155
מייל לפניות
כתובת מרדכי סעדיה 3 רמלה
ישוב בו יושב המרכז רמלה
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות רמלה
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcgrOAAR
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש