(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־14:01, 13 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - סמ במעלה 9 רמת השרון
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 035407480
מייל לפניות
כתובת סמ במעלה 9 רמת השרון
ישוב בו יושב המרכז רמת השרון
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות רמת השרון
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcgrdAAB
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש