(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־14:01, 13 במאי 2020

מרכז השירות אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) - שדרות הצבי 3 רמת גן
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 0747556155
מייל לפניות
כתובת שדרות הצבי 3 רמת גן
ישוב בו יושב המרכז רמת גן
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות רמת גן
אתר www.enosh.org.il
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580019800
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcgrYAAR
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש