(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות מ.ט.י - המרכז לפיתוח עסקים נתניה - הצורן 2 נתניה
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 098855661
מייל לפניות
כתובת הצורן 2 נתניה
ישוב בו יושב המרכז נתניה
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות נתניה
אתר [[1]]
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580243525
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcZBNAA3
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה מט"י נתניה (מרכז טיפוח יזמות)