(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות מ.ט.י - המרכז לפיתוח עסקים נתניה - שד ההסתדרות 68 חיפה
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 098855661
מייל לפניות
כתובת שד ההסתדרות 68 חיפה
ישוב בו יושב המרכז חיפה
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות חיפה
אתר [[1]]
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580243525
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcaS1AAJ
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה מט"י נתניה (מרכז טיפוח יזמות)