(Bot added branchData by guidestar)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:07, 10 במאי 2020

מרכז השירות נפש בנפש עלייה (ע"ר) - חפצדי נחום 5 ירושלים
סוג המרכז סניף עמותה
שם מקוצר
טלפונים 026595800
מייל לפניות
כתובת חפצדי נחום 5 ירושלים
ישוב בו יושב המרכז ירושלים
נקודת ציון
המפה נטענת...
יישובים מקבלי שירות ירושלים
אתר [[1]]
פקס
מספר מזהה עמותה אליה שייך הסניף 580544120
מזהה גיידסטאר a0h1p00000HcYZtAAN
מקור המידע גיידסטאר
הוזן אוטומטית כן
סניף של עמותה כן
שם העמותה נפש בנפש