שורה 44: שורה 44:
 
* במקרה של מוות עשויים הורי הילד וקרוביו להיות זכאים לתשלומים כספיים שונים, למשל כספי ביטוח, קצבאות שאירים וכיו"ב.
 
* במקרה של מוות עשויים הורי הילד וקרוביו להיות זכאים לתשלומים כספיים שונים, למשל כספי ביטוח, קצבאות שאירים וכיו"ב.
 
* למידע נוסף ראו:
 
* למידע נוסף ראו:
** [[מימוש אופציות כספיות לאחר מוות של בן משפחה]]
+
** [[טיפול בכספים וברכוש של בן משפחה לאחר מותו]]
 
** [[שאירים|פורטל שאירים]]
 
** [[שאירים|פורטל שאירים]]
 
** [[סוף החיים|פורטל סוף החיים]]
 
** [[סוף החיים|פורטל סוף החיים]]

גרסה מ־20:51, 26 בינואר 2017

הקדמה:

הורים של ילד שנפטר רשאים למשוך את הכספים שנצברו עבורו בתכנית "חיסכון לכל ילד"
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הורים של ילד שנפטר רשאים למשוך את הכספים שנצברו עבורו בתכנית "חיסכון לכל ילד".

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • בחודש הפטירה של הילד ובמשך 3 חודשים נוספים המוסד לביטוח לאומי ימשיך להפקיד את הסכום החודשי לתכנית החיסכון.
  • בתום 3 החודשים יופסקו ההפקדות החודשיות לתכנית החיסכון וההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.
  • אם הילד נפטר לפני שנפתחה תכנית חיסכון, יופקדו הסכומים החודשיים לחשבון הבנק של ההורים במשל 3 חודשים ואז יופסקו.

ניכוי מס רווחי הון

  • בעת משיכת הכספים ינוכה מתוך הסכום שנצבר מס רווחי הון על הרווחים שנצברו בחיסכון: 25% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-15% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).

חשוב לדעת